Sähkömarkkinat

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on useita eri toimijoita, jotka mahdollistavat sen, että sähkö virtaa kotiisi. Näitä ovat mm. tuotantolaitokset, siirtoyhtiöt, kantaverkot ja sähkönmyyjät kuten Nordic Green Energy. Tutustu sähkömarkkinoiden toimintaan tällä sivulla!

Sähkön hinta ja muodostuminen

Kodin sähkönhankinta?

Suomessa sähkömarkkinat vapautuivat vuonna 1995 ja vuodesta 1998 lähtien myös kotitaloudet ovat voineet kilpailuttaa kotinsa sähkönhankinnan. Sähkönkäyttäjät saavat kotiinsa laskun sähkönmyynnistä ja sähkön siirrosta. Sähkön kuljetus, eli sähkön siirto tarkoittaa sähkön fyysistä toimittamista verkkoa pitkin kotiisi. Sähkön siirrossa kuluttajat maksavat siirtoyhtiölle siitä, että sähköenergiaa virtaa sähkön käyttöpaikkaan sähkön kulutuksen ja tarpeiden mukaisesti.  Sähkönmyyjät vastaavat myydystä sähköstä, jolloin myyjät ostavat sähkön tuottajilta joko suoraan, tai tukkumarkkinoiden kautta ja myyvät sen sähkön loppukäyttäjille.

Kodin energia

Sähkömarkkinat yleisesti

Pohjoismaissa sähköä siirretään maiden välillä jatkuvasti siirtoverkkojen kapasiteetin verran. Esimerkiksi Norjasta tai Ruotsista voidaan sekä myydä että siirtää sähköä Suomeen. Sähkömarkkinoilla toimii tuotantolaitoksia, sähkönmyyjiä, verkkoyhtiöitä ja esimerkiksi kantaverkkoyhtiöitä.

  • Tuotantolaitokset myyvät tuottamansa sähkön suoraan tai pörssin kautta sähköyhtiöille
  • Sähkönmyyjät ostavat asiakkaalle toimitetun sähkön joko pörssistä tai suoraan tuottajilta ja myyvät sen loppukäyttäjille
  • Alueelliset verkkoyhtiöt vastaavat verkkojen yllä- ja kunnossapidosta sekä laskuttavat loppukäyttäjiä sähkönsiirrosta
  • Kantaverkkoyhtiöt ylläpitävät valtakunnallista verkkoa ja veloittavat tästä sähköyhtiöitä

Suomi sähkö ja hinnat

Säätely sähkömarkkinoilla

Sähköntoimittajia velvoittaa kaikki lainsäädäntö, kuten sähkömarkkinalaki ja kuluttajasuojanlaki. Lisäksi useat sähkönmyyjät, kuten Nordic Green Energy, noudattavat Suomen Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME).

Suomessa Energiavirasto valvoo sekä kansallisen että Euroopan unionin maakaasu- ja sähkömarkkinalainsäädännön noudattamista sekä edistää kilpailulle perustuvien sähkömarkkinoiden toimintaa sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontalain mukaisesti. Sähkömarkkinoita säädellään sähkömarkkinalailla sekä sen nojalla annetuilla säädöksillä, EU:n sähkökauppa-asetuksella sekä muulla lainsäädännöllä.