Elokuu 2018

Hinnat jatkoivat nousuaan spot-markkinalla elokuussa. Suomen hinta-alueen kuukausikeskihinta oli 55,48 €/MWh, joka on korkein elokuun noteeraus 10 vuoteen ja noin 34 % korkeampi kuin viimeisen 10 vuoden keskimääräinen kuukausikeskihinta elokuussa. Vaikka elokuun sademäärät olivatkin vuodenajan normaalitason yläpuolella, näkyy korkeissa spot-hinnoissa yhä kuluvan vuoden kuivuus. Pohjoismaiden vesitilanne on -24 TWh alijäämäinen, mikä pitää vesivoiman tuotantohinnat korkeina. Myös päästöoikeuden ja polttoaineiden hinnat tukevat korkeaa hintatasoa. Lisäksi ydinvoimatuotanto laski elokuussa useamman vuosihuollon vuoksi. Suomen aluehintaerototeuma nousikin jonkin verran heinäkuusta Loviisan ydinvoimalayksiköiden tuotantorajoitusten vuoksi.

Nasdaqin pohjoismaisella sähköjohdannaismarkkinalla hinnat nousivat merkittävästi elokuun aikana. Runsaiden sateiden myötä pohjoismainen hydrobalanssi parani jonkin verran ja korkea spot-hintataso nosti hintoja lähimpien kausien osalta. Kauempien jaksojen hinnat puolestaan nousivat vahvan päästöoikeus- ja polttoainemarkkinan sekä Saksan sähköjohdannaisten mukana. Varsinkin päästöoikeuden hinta jatkoi koko kuluvan vuoden kestänyttä räjähdysmäistä nousuaan kasvavan kysynnän ja spekulatiivisen kaupankäynnin siivittämänä. Päästöoikeusmarkkinalla näkyy myös ensi vuoden alussa käyttöönotettava markkinavakausreservi, joka vähentää merkittävästi oikeuksien tarjontaa markkinalla. Myös hiilen, öljyn ja kaasun hinnat vahvistuivat elokuussa. Polttoaineiden hintoja tukee mm. maailmantalouden kasvu, joka pitää kysynnän korkeana. Öljyn tarjontaa rajoittaa Yhdysvaltojen Iranille asettamat pakotteet sekä Venezuelan epävakaa tilanne. Vahvistuneet päästöoikeuden ja hiilen hinnat nostivat tuntuvasti hiililauhteen rajakustannusta, mikä näkyi vuoden 2019 sähköjohdannaistuotteen merkittävänä hinnannousuna.

Spot-hinta

  • Spot-hinta Suomi
  • Systeemihinta (SYS)

(Spot-hinta on sähköpörssissä muodostuva sähkön hinta kullekkin hinta-alueelle Pohjoismaissa. Vastaavasti systeemihinta on absoluuttinen sähkön pörssihinta, joka ei huomioi hinta-alueiden rajoituksia.)

Futuurit

  • ENOFUTBLYR-19
  • ENOFUTBLYR-20

(Futuuri tarkoittaa kunkin ajanjakson ENO-alkuisen systeemihintaisen johdannaisen hintaa tulevaisuuden ajanjaksolle. Esimerkiksi sähkön hinta vuodelle 2019 lasketaan seuraavasti: ENOFUTBLYR-19 + SYHELFUTBLYR-19.)

Johdannaiset

  • Hinta vuodelle 2019
  • Hinta vuodelle 2020

(Johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa sähkön johdannaistuotteilla, joiden avulla sähkön hinta voidaan suojata tulevaisuuden ajanjaksoille. Taulukossa olevat hinnat ovat kokonaishintoja tuleville vuosille.)

Aluehintaerotuotteet

  • SYHELFUTBLYR-19
  • SYHELFUTBLYR-20

(SYHEL-alkuinen aluehintaerotuote kertoo Suomen aluehinnan tulevaisuuden ajanjaksolle sähköpörssissä. Aluehinta tarkoittaa käytännössä Suomen alueen Spot-hinnan ja Systeemihinnan välistä erotusta.)

Sähkön hinnat pörssissä

Diagrammeissa olevat sähkön hinnat ovat yksikössä euroa per megawattitunti (€/MWH) ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa. Johdannaisten hinnat ovat kunkin kaupankäyntipäivän ASK-hintoja (myyntilaita) ja ne eivät myöskään sisällä sähköntoimitukseen liittyviä kustannuksia, kuten Fingrid Oyj:n kulutusmaksua, kaupankäyntimaksuja tai alkuperäsertifikaattien hintoja.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön Lue lisää