Heinäkuu 2018

Suomen hinta-alueen heinäkuun kuukausikeskiarvo 54,00 €/MWh oli korkein kuukausinoteeraus yli kuuteen vuoteen ja peräti 58 % edellisvuoden heinäkuuta korkeampi. Pääsyynä korkeaan hintaan on heinäkuussakin jatkunut kuiva sää, joka on heikentänyt vesitilannetta ja siten nostanut vesivoiman tuotantohintoja. Suomen heinäkuussa toteutunut aluehintaero oli vuodenaikaan nähden melko maltillinen, 2,30 €/MWh. Suomessa ydinvoimalat ajoivat suurimman osan kuukaudesta täydellä teholla, mutta sähköntuonti Venäjältä jäi vähäiseksi siirtokaapelin vuosihuollon vuoksi.

Nasdaqin pohjoismaisella sähköjohdannaismarkkinalla hinnat jatkoivat heinäkuussa nousuaan lähimpien kausien osalta heikon vesitilanteen vuoksi sekä korkeiden spot-hintojen tukemana. Kauempana sähköjohdannaisten hinnat olivat kuukausitasolla tarkasteltaessa lähinnä sivuttaisliikkeessä. Kauempien jaksojen hintakehitykseen vaikuttavista tekijöistä heikkoa polttoainemarkkinaa kompensoi vahva päästöoikeuden hinta. Euroopassa vallitseva helteinen sää on kasvattanut energiantarvetta ja siten lisännyt myös päästöoikeuksien kysyntää. Öljyn hintaa painoivat öljynviejämaiden OPEC:n ja Venäjän tuotantolisäykset sekä Yhdysvaltojen kasvaneet öljyvarastot, minkä lisäksi myös osaa suurista öljyntuottajamaista koskenut poliittinen epävarmuus on vähentynyt. Hiilen hinta laski osittain öljyn hinnan mukana. Hiilen osalta ennakoituja tuotantohäiriöitä ei ole merkittävissä määrin näkynyt, mutta globaali kysyntä on edelleen melko runsasta.

Spot-hinta

  • Spot-hinta Suomi
  • Systeemihinta (SYS)

(Spot-hinta on sähköpörssissä muodostuva sähkön hinta kullekkin hinta-alueelle Pohjoismaissa. Vastaavasti systeemihinta on absoluuttinen sähkön pörssihinta, joka ei huomioi hinta-alueiden rajoituksia.)

Futuurit

  • ENOFUTBLYR-19
  • ENOFUTBLYR-20

(Futuuri tarkoittaa kunkin ajanjakson ENO-alkuisen systeemihintaisen johdannaisen hintaa tulevaisuuden ajanjaksolle. Esimerkiksi sähkön hinta vuodelle 2019 lasketaan seuraavasti: ENOFUTBLYR-19 + SYHELFUTBLYR-19.)

Johdannaiset

  • Hinta vuodelle 2019
  • Hinta vuodelle 2020

(Johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa sähkön johdannaistuotteilla, joiden avulla sähkön hinta voidaan suojata tulevaisuuden ajanjaksoille. Taulukossa olevat hinnat ovat kokonaishintoja tuleville vuosille.)

Aluehintaerotuotteet

  • SYHELFUTBLYR-19
  • SYHELFUTBLYR-20

(SYHEL-alkuinen aluehintaerotuote kertoo Suomen aluehinnan tulevaisuuden ajanjaksolle sähköpörssissä. Aluehinta tarkoittaa käytännössä Suomen alueen Spot-hinnan ja Systeemihinnan välistä erotusta.)

Sähkön hinnat pörssissä

Diagrammeissa olevat sähkön hinnat ovat yksikössä euroa per megawattitunti (€/MWH) ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa. Johdannaisten hinnat ovat kunkin kaupankäyntipäivän ASK-hintoja (myyntilaita) ja ne eivät myöskään sisällä sähköntoimitukseen liittyviä kustannuksia, kuten Fingrid Oyj:n kulutusmaksua, kaupankäyntimaksuja tai alkuperäsertifikaattien hintoja.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön Lue lisää