Sähkömarkkinakatsaus joulukuu 2018

Kylmemmän sään vuoksi kasvanut sähkönkulutus nosti spot-hintoja joulukuussa. Sää oli edelleen aiempien kuukausien tapaan erittäin kuiva, mikä piti vesivoiman tuotantokustannukset korkeina. Kylmemmästä säästä, heikosta vesitilanteesta sekä päästöoikeuden ja polttoaineiden korkeammista hinnoista johtuen Suomen hinta-alueen joulukuun kuukausikeskiarvo, 52,32 €/MWh, toteutui 64 % edellisvuoden joulukuuta korkeampana. Suomen aluehintaero toteutui systeemihintaan nähden varsin alhaisella 0,76 €/MWh tasolla, kun tuotantotilanne Suomessa oli hyvä ja siirtoyhteydet Suomeen suuntaan toimivat ongelmitta. Vuoden 2018 toteutunut spot-keskiarvo 46,80 €/MWh oli korkein sitten vuoden 2011.

Nasdaqin pohjoismaisella sähköjohdannaismarkkinalla hinnat jatkoivat joulukuussa nousuaan. Lähimpien kausien osalta nousu oli merkittävää vahvan spot-markkinan sekä heikentyneen hydrobalanssin myötä. Joulukuun lopussa hydrobalanssi oli laskenut n. 16 TWh alijäämäiseksi vuodenajan normaalitasoon verrattuna. Kauempana hinnannousu oli maltillisempaa. Pääsyynä kaukaisempien jaksojen sähköjohdannaisten nousuun oli vahvistunut päästöoikeuden hinta, jonka myötä hiililauhteen rajakustannus oli nousussa. Päästöoikeuden hintaan liittyy huomattavaa epävarmuutta ennen Iso-Britannian parlamentin Brexit-erosopimusta koskevaa äänestystä. Lykätyn äänestyksen vuoksi huutokauppavolyymit jäävät tammikuussa todennäköisesti alhaisiksi, mikä lisäsi oikeuksien kysyntää joulukuussa. Polttoainemarkkinoilla öljyn hinnan alamäki jatkui myös joulukuussa. Öljyntuottajamaiden OPECin ja Venäjän sopimat tuotantorajoitukset nostivat öljyn hintaa vain hetkellisesti, sillä öljymarkkinaa vaivaa tuotantorajoituksista huolimatta huoli globaalista ylitarjonnasta sekä maailmantalouden kasvun hidastumisesta, jota osakemarkkinat heijastelevat. Pohjoismaisessa sähköntuotannossa käytetyimmistä polttoaineista hiilen hinta liikkui sivuttain kysynnän oltua vakaata niin Aasiassa kuin Euroopassa.

Spot-hinta

  • Spot-hinta Suomi
  • Systeemihinta (SYS)

(Spot-hinta on sähköpörssissä muodostuva sähkön hinta kullekkin hinta-alueelle Pohjoismaissa. Vastaavasti systeemihinta on absoluuttinen sähkön pörssihinta, joka ei huomioi hinta-alueiden rajoituksia.)

Futuurit

  • ENOFUTBLYR-20
  • ENOFUTBLYR-21

(Futuuri tarkoittaa kunkin ajanjakson ENO-alkuisen systeemihintaisen johdannaisen hintaa tulevaisuuden ajanjaksolle. Esimerkiksi sähkön hinta vuodelle 2019 lasketaan seuraavasti: ENOFUTBLYR-20 + SYHELFUTBLYR-20.)

Johdannaiset

  • Hinta vuodelle 2020
  • Hinta vuodelle 2021

(Johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa sähkön johdannaistuotteilla, joiden avulla sähkön hinta voidaan suojata tulevaisuuden ajanjaksoille. Taulukossa olevat hinnat ovat kokonaishintoja tuleville vuosille.)

Aluehintaerotuotteet

  • SYHELFUTBLYR-20
  • SYHELFUTBLYR-21

(SYHEL-alkuinen aluehintaerotuote kertoo Suomen aluehinnan tulevaisuuden ajanjaksolle sähköpörssissä. Aluehinta tarkoittaa käytännössä Suomen alueen Spot-hinnan ja Systeemihinnan välistä erotusta.)

Sähkön hinnat pörssissä

Diagrammeissa olevat sähkön hinnat ovat yksikössä euroa per megawattitunti (€/MWH) ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa. Johdannaisten hinnat ovat kunkin kaupankäyntipäivän ASK-hintoja (myyntilaita) ja ne eivät myöskään sisällä sähköntoimitukseen liittyviä kustannuksia, kuten Fingrid Oyj:n kulutusmaksua, kaupankäyntimaksuja tai alkuperäsertifikaattien hintoja.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön Lue lisää