Kesäkuu 2018

Suomen hinta-alueen kesäkuun keskihinta 47,17 €/MWh oli hieman markkinan odotuksia korkeampi. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna hinta oli peräti 54 %. Syynä korkeaan hintaan on kuluvan vuoden aikana erittäin kuivan sään vuoksi n. 40 TWh heikentynyt pohjoismainen hydrobalanssi, mikä on nostanut vesivoiman tuotantohintoja. Siirtoyhteydet Suomeen toimivat häiriöittä, mutta Olkiluoto 1 vuosihuollon vuoksi Suomen aluehinta toteutui jonkin verran systeemihintaa korkeampana.

Nasdaqin pohjoismaisella sähköjohdannaismarkkinalla lähimpien kausien johdannaishinnat jatkoivat kesäkuussa voimakasta nousuaan. Syynä nousuun oli merkittävästi heikentynyt hydrobalanssi sekä korkeina toteutuneet spot-hinnat. Kesäkuun aikana lähimpien kausien hinnat saavuttivat Saksan johdannaishintatason. Vuotta 2019 nosti osaltaan myös ilmoitus Olkiluoto 3 säännöllisen sähköntuotannon viivästymisestä neljällä kuukaudella syyskuuhun 2019. Kauempien kausien hintamuutokset jäivät pieniksi.

Polttoainemarkkinoilla öljyn hinta oli poliittisen epävakauden sekä kasvavan kysynnän myötä nousussa, vaikka OPEC-maat sekä Venäjä päättivät nostaa öljyntuotantoaan. Hiilen hinta liikkui kuukausitasolla tarkasteltuna sivuttain ja päästöoikeuden hinta laski hieman. Euroopan unionissa päätettiin ilmastonmuutoksen hillitsemiksi nostaa uusiutuvan energian tavoitetta 32 %:iin kokonaisenergiantuotannosta vuoteen 2030 mennessä. Tiukemman tavoitteen toivotaan vähentävän hiilen käyttöä sekä päästöoikeuksien kysyntää tulevaisuudessa.

Spot-hinta

  • Spot-hinta Suomi
  • Systeemihinta (SYS)

(Spot-hinta on sähköpörssissä muodostuva sähkön hinta kullekkin hinta-alueelle Pohjoismaissa. Vastaavasti systeemihinta on absoluuttinen sähkön pörssihinta, joka ei huomioi hinta-alueiden rajoituksia.)

Futuurit

  • ENOFUTBLYR-19
  • ENOFUTBLYR-20

(Futuuri tarkoittaa kunkin ajanjakson ENO-alkuisen systeemihintaisen johdannaisen hintaa tulevaisuuden ajanjaksolle. Esimerkiksi sähkön hinta vuodelle 2019 lasketaan seuraavasti: ENOFUTBLYR-19 + SYHELFUTBLYR-19.)

Johdannaiset

  • Hinta vuodelle 2019
  • Hinta vuodelle 2020

(Johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa sähkön johdannaistuotteilla, joiden avulla sähkön hinta voidaan suojata tulevaisuuden ajanjaksoille. Taulukossa olevat hinnat ovat kokonaishintoja tuleville vuosille.)

Aluehintaerotuotteet

  • SYHELFUTBLYR-19
  • SYHELFUTBLYR-20

(SYHEL-alkuinen aluehintaerotuote kertoo Suomen aluehinnan tulevaisuuden ajanjaksolle sähköpörssissä. Aluehinta tarkoittaa käytännössä Suomen alueen Spot-hinnan ja Systeemihinnan välistä erotusta.)

Sähkön hinnat pörssissä

Diagrammeissa olevat sähkön hinnat ovat yksikössä euroa per megawattitunti (€/MWH) ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa. Johdannaisten hinnat ovat kunkin kaupankäyntipäivän ASK-hintoja (myyntilaita) ja ne eivät myöskään sisällä sähköntoimitukseen liittyviä kustannuksia, kuten Fingrid Oyj:n kulutusmaksua, kaupankäyntimaksuja tai alkuperäsertifikaattien hintoja.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön Lue lisää