Lokakuu 2018

Spot-markkinalla hinnat jatkoivat lokakuussa laskuaan Suomen hinta-alueen kuukausikeskiarvon oltua 46,36 €/MWh. Laskun taustalla on leuto syksy sekä loppukesästä alkaen parantunut vesitilanne, joka kompensoi lokakuussa kasvanutta sähkönkulutusta vuosihuoltojen päättymisen jälkeen kasvaneen ydinvoimatuotannon sekä runsaan tuulituotannon ohella. Hinnanlaskusta ja leudosta syksystä huolimatta hintataso spot-markkinalla on kuitenkin edelleen n. 20 % viimeisen viiden vuoden keskimääräistä hintaa korkeammalla, mikä johtuu mm. viime vuosia korkeammista polttoaineiden ja päästöoikeuden hinnoista.

Nasdaqin pohjoismaisella sähköjohdannaismarkkinalla hintaliikehdintä oli aiempiin kuukausiin nähden melko maltillista. Sähköfutuurien hinnat olivat lähimpien kausien osalta lievässä nousussa, mutta kauempana hinnat laskivat. Lähipäässä hintoja nostivat erittäin sateisen syyskuun jälkeen kuivempaan suuntaan muuttunut sää, jonka vuoksi pohjoismainen hydrobalanssi ei lokakuun aikana enää merkittävästi vahvistunut. Kauempien jaksojen futuurihintoja painoi erityisesti yli 20 % lokakuun aikana laskenut päästöoikeuden hinta. Euroopan unionin ja Iso-Britannian välisissä Brexit-neuvotteluissa sopua ei vielä ole löytynyt, mikä on lisännyt epävarmuutta markkinalla. Erosopimuksesta riippuen on mahdollista, että päästökaupan puolestapuhujana tunnettu Iso-Britannia jää EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle. Myös polttoainemarkkinoilla hintakehitys oli heikkoa, kun osakemarkkinoilta heijastuva huoli maailmantalouden kasvun hidastumisesta painaa polttoaineiden hintoja alaspäin. Leutona jatkuva sää on lisäksi vähentänyt sähköntuotannossa käytettävän kivihiilen ja kaasun kysyntää.

Spot-hinta

  • Spot-hinta Suomi
  • Systeemihinta (SYS)

(Spot-hinta on sähköpörssissä muodostuva sähkön hinta kullekkin hinta-alueelle Pohjoismaissa. Vastaavasti systeemihinta on absoluuttinen sähkön pörssihinta, joka ei huomioi hinta-alueiden rajoituksia.)

Futuurit

  • ENOFUTBLYR-19
  • ENOFUTBLYR-20

(Futuuri tarkoittaa kunkin ajanjakson ENO-alkuisen systeemihintaisen johdannaisen hintaa tulevaisuuden ajanjaksolle. Esimerkiksi sähkön hinta vuodelle 2019 lasketaan seuraavasti: ENOFUTBLYR-19 + SYHELFUTBLYR-19.)

Johdannaiset

  • Hinta vuodelle 2019
  • Hinta vuodelle 2020

(Johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa sähkön johdannaistuotteilla, joiden avulla sähkön hinta voidaan suojata tulevaisuuden ajanjaksoille. Taulukossa olevat hinnat ovat kokonaishintoja tuleville vuosille.)

Aluehintaerotuotteet

  • SYHELFUTBLYR-19
  • SYHELFUTBLYR-20

(SYHEL-alkuinen aluehintaerotuote kertoo Suomen aluehinnan tulevaisuuden ajanjaksolle sähköpörssissä. Aluehinta tarkoittaa käytännössä Suomen alueen Spot-hinnan ja Systeemihinnan välistä erotusta.)

Sähkön hinnat pörssissä

Diagrammeissa olevat sähkön hinnat ovat yksikössä euroa per megawattitunti (€/MWH) ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa. Johdannaisten hinnat ovat kunkin kaupankäyntipäivän ASK-hintoja (myyntilaita) ja ne eivät myöskään sisällä sähköntoimitukseen liittyviä kustannuksia, kuten Fingrid Oyj:n kulutusmaksua, kaupankäyntimaksuja tai alkuperäsertifikaattien hintoja.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön Lue lisää