Maaliskuu 2018

Helmikuussa alkanut vuodenaikaan nähden erittäin kylmä sää jatkui myös maaliskuussa, eikä kevään alkamisesta ollut vielä minkäänlaisia merkkejä. Korkean sähkönkulutuksen myötä maaliskuun Suomen hinta-alueen spot-hinnan kuukausikeskiarvo, 45,60 €/MWh, oli lähes 15 €/MWh korkeampi kuin viime vuoden maaliskuussa. Varsinkin kuun alun kireiden pakkasten aiheuttamien kulutuspiikkien aikaan tuntihinnat olivat paikoin erittäin korkeita. Suomessa tuotantotilanne oli kuitenkin maaliskuussa hyvä, joten aluehintaero toteutui kylmästä säästä huolimatta melko maltillisella tasolla.

Nasdaqin pohjoismaisella sähköjohdannaismarkkinalla hinnat nousivat maaliskuussa merkittävästi. Lähipäässä hintoja nosti kylmä sää, minkä vuoksi pohjoismainen hydrobalanssi jäi maaliskuun aikana alijäämäiseksi pitkän ajan keskiarvotasoon nähden. Pidempien kausien hinnat nousivat pääosin päästöoikeuden vetämänä, joka nousi korkeimmalle tasolle yli kuuteen vuoteen. Päästöoikeuden voimakas hintakehitys johtui korkeasta kysynnästä, jota spekulatiiviset ostot markkinalla tukivat. Hiilen hinta sen sijaan heikentyi maaliskuussa. Hiilen globaali kysyntä Aasia-vetoisella markkinalla on laskenut talven päättyessä ja stabiilimman tuotantotilanteen myötä.

Spot-hinta

  • Spot-hinta Suomi
  • Systeemihinta (SYS)

(Spot-hinta on sähköpörssissä muodostuva sähkön hinta kullekkin hinta-alueelle Pohjoismaissa. Vastaavasti systeemihinta on absoluuttinen sähkön pörssihinta, joka ei huomioi hinta-alueiden rajoituksia.)

Futuurit

  • ENOFUTBLYR-19
  • ENOFUTBLYR-20

(Futuuri tarkoittaa kunkin ajanjakson ENO-alkuisen systeemihintaisen johdannaisen hintaa tulevaisuuden ajanjaksolle. Esimerkiksi sähkön hinta vuodelle 2019 lasketaan seuraavasti: ENOFUTBLYR-19 + SYHELFUTBLYR-19.)

Johdannaiset

  • Hinta vuodelle 2019
  • Hinta vuodelle 2020

(Johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa sähkön johdannaistuotteilla, joiden avulla sähkön hinta voidaan suojata tulevaisuuden ajanjaksoille. Taulukossa olevat hinnat ovat kokonaishintoja tuleville vuosille.)

Aluehintaerotuotteet

  • SYHELFUTBLYR-19
  • SYHELFUTBLYR-20

(SYHEL-alkuinen aluehintaerotuote kertoo Suomen aluehinnan tulevaisuuden ajanjaksolle sähköpörssissä. Aluehinta tarkoittaa käytännössä Suomen alueen Spot-hinnan ja Systeemihinnan välistä erotusta.)

Sähkön hinnat pörssissä

Diagrammeissa olevat sähkön hinnat ovat yksikössä euroa per megawattitunti (€/MWH) ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa. Johdannaisten hinnat ovat kunkin kaupankäyntipäivän ASK-hintoja (myyntilaita) ja ne eivät myöskään sisällä sähköntoimitukseen liittyviä kustannuksia, kuten Fingrid Oyj:n kulutusmaksua, kaupankäyntimaksuja tai alkuperäsertifikaattien hintoja.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön Lue lisää