Marraskuu 2017

Marraskuussa spot-markkinalla nähtiin paikoin korkeita päivähintoja. Kuitenkin Suomen hinta-alueen kuukausikeskiarvo, 33,67 €/MWh, toteutui lähes lokakuun tasolla, ja oli noin 18 % viime vuoden kylmää marraskuuta alhaisempi. Korkeampi ydinvoimatuotanto sekä Venäjältä kasvanut tuonti kompensoivat kylmemmän sään myötä kasvanutta sähkönkulutusta. Tämä näkyi myös huomattavasti marraskuussa laskeneena Suomen aluehintaerona.

Nasdaqin sähköjohdannaismarkkinalla lähimpien tuotteiden hinnat olivat nousussa ja kauempana vuosituotteissa lievässä laskussa. Lähipään hinnoille tukea antoi systeemihinnan osalta vakaalla tasolla toteutunut spot-markkina. Lähipään tuotteiden hintakehitystä ohjaava pohjoismainen hydrobalanssi on kuitenkin edelleen pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Kauempana hintoja painoivat ilmoitus Ringhals 1 ja 2 -tuotantolaitosten käytön jatkamisesta puolella vuodella vuosien 2019 ja 2020 loppuun sekä Saksassa kariutuneet hallitustunnustelut. Saksassa vihreiden mahdollisen hallituspaikan ennakoitiin tarkoittavan jopa hiilituotannosta kokonaan luopumista, mutta aiemman hallinnon välillä käytävien tunnustelujen energiapoliittinen lopputulos tuskin olisi yhtä kunnianhimoinen. Päästöoikeusmarkkinalla hinnat vahvistuivat kuun alkupuoliskolla, kun Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän osalta päästiin sopuun markkinavakausmekanismin käyttöönotosta, jolla pyritään laskemaan päästöoikeuksien ylitarjontaa markkinalla. Hiilimarkkinalla hintakehitys on ollut vakaata, kun globaali kysyntä talvea kohti mentäessä on melko runsasta.

Spot-hinta

  • Spot-hinta Suomi
  • Systeemihinta (SYS)

(Spot-hinta on sähköpörssissä muodostuva sähkön hinta kullekkin hinta-alueelle Pohjoismaissa. Vastaavasti systeemihinta on absoluuttinen sähkön pörssihinta, joka ei huomioi hinta-alueiden rajoituksia.)

Futuurit

  • ENOFUTBLYR-18
  • ENOFUTBLYR-19

(Futuuri tarkoittaa kunkin ajanjakson ENO-alkuisen systeemihintaisen johdannaisen hintaa tulevaisuuden ajanjaksolle. Esimerkiksi sähkön hinta vuodelle 2018 lasketaan seuraavasti: ENOFUTBLYR-18 + SYHELFUTBLYR-18.)

Johdannaiset

  • Hinta vuodelle 2018
  • Hinta vuodelle 2019

(Johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa sähkön johdannaistuotteilla, joiden avulla sähkön hinta voidaan suojata tulevaisuuden ajanjaksoille. Taulukossa olevat hinnat ovat kokonaishintoja tuleville vuosille.)

Aluehintaerotuotteet

  • SYHELFUTBLYR-18
  • SYHELFUTBLYR-19

(SYHEL-alkuinen aluehintaerotuote kertoo Suomen aluehinnan tulevaisuuden ajanjaksolle sähköpörssissä. Aluehinta tarkoittaa käytännössä Suomen alueen Spot-hinnan ja Systeemihinnan välistä erotusta.)

Sähkön hinnat pörssissä

Diagrammeissa olevat sähkön hinnat ovat yksikössä euroa per megawattitunti (€/MWH) ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa. Johdannaisten hinnat ovat kunkin kaupankäyntipäivän ASK-hintoja (myyntilaita) ja ne eivät myöskään sisällä sähköntoimitukseen liittyviä kustannuksia, kuten Fingrid Oyj:n kulutusmaksua, kaupankäyntimaksuja tai alkuperäsertifikaattien hintoja.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön Lue lisää