Sähkömarkkinakatsaus marraskuu 2018

Sää oli marraskuussa edelleen vuodenaikaan nähden leuto, mutta kylmempi ja vähätuulisempi kuin lokakuussa. Kylmemmän sään vuoksi sähkönkulutus kasvoi marraskuussa, mikä käänsi hinnat nousuun spot-markkinalla. Sää oli myös huomattavasti vuodenajan normaalitasoa kuivempi, mikä on rajoittanut vesivoimatuotantoa ja nostanut tuotantokustannuksia. Heikosta vesitilanteesta sekä aiempia vuosia korkeammista päästöoikeuden ja polttoaineiden hinnoista johtuen marraskuun spot-kuukausikeskiarvo, 50,08 €/MWh, oli lähes 40 % viimeisen viiden vuoden keskimääräistä hintaa korkeampi.

Nasdaqin pohjoismaisella sähköjohdannaismarkkinalla hinnat nousivat merkittävästi marraskuun aikana. Lähimpien kausien futuurihintoja nostivat heikentynyt vesitilanne ja vahva spot-markkina. Marraskuun päättyessä pohjoismainen hydrobalanssi oli n. 12 TWh alijäämäinen. Loppukuusta saatiin myös TVO:lta odotettu ilmoitus Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon aloituksen lykkääntymisestä neljällä kuukaudella tammikuuhun 2020. Markkinaa ilmoitus ei yllättänyt, eikä hinnoissa nähty merkittävää liikehdintää, sillä markkina oli jo hinnoitellut syksyn aikana saadut uutiset käyttöönottotestien viivästyksistä.

Kauempien jaksojen osalta johdannaishintojen nousu johtui sähkön tuotantokustannuksiin vaikuttavasta päästöoikeuden ja kaasun vahvasta hintakehityksestä. Päästöoikeuden hinta teki korjausliikkeen lokakuussa tapahtuneen voimakkaan laskun jälkeen. Yksi syy nousuun oli arvio Saksan hiilestä luopumisen lykkääntymisestä. Euroopan unionin päästökaupassa päähuomio on kuitenkin koko markkinalle suunnan antavassa Brexit-sopimuksessa, josta äänestetään Iso-Britannian parlamentissa joulukuussa. Kaasun hintaa on vahvistanut kasvava kysyntä, joka johtuu mm. Belgian heikosta ydinvoimatuotannosta sekä kivihiilen heikommasta saatavuudesta. Muista sähköntuotannossa käytetyimmistä polttoaineista kivihiilen ja öljyn hinnat sen sijaan heikkenivät marraskuun aikana. Kivihiilen hintaa on painanut heikko kysyntä niin Aasiassa kuin Euroopassa, mikä on johtunut mm. Kiinan vähentyneestä tuonnista, Euroopan leudosta säästä sekä logistiikkaa ja hiilen saatavuutta Keski-Euroopassa haittaavasta jokien heikosta vesitilanteesta. Öljyn hinta puolestaan syöksyi marraskuun aikana yli 20 prosenttia ennätysvauhtia kasvaneen tuotannon sekä kysynnän laskua ennakoivan kauppajännitteistä johtuvan maailmantalouden kasvun hidastumisen vuoksi. Lisäksi Yhdysvaltojen Iran-pakotteiden vaikutus tarjonnan kiristymiseen on ollut aiemmin ennustettua pienempi.

Nasdaqin johdannaismarkkinaa vaivaa edelleen epävarmuus, joka heijastuu alhaisena kaupankäyntiaktiivisuutena sekä heikkona likviditeettinä. Epävarmuus on jatkunut syyskuun puolivälistä asti, jolloin Nasdaqin jäsenet joutuivat täydentämään markkinapaikan vakuusrahastoa kattaakseen suursijoittajan position sulkemisesta aiheutuneet tappiot. Marraskuun kaupankäyntivolyymi, 30,2 TWh, oli 24 prosenttia alhaisempi kuin viime vuoden marraskuussa.

Spot-hinta

  • Spot-hinta Suomi
  • Systeemihinta (SYS)

(Spot-hinta on sähköpörssissä muodostuva sähkön hinta kullekkin hinta-alueelle Pohjoismaissa. Vastaavasti systeemihinta on absoluuttinen sähkön pörssihinta, joka ei huomioi hinta-alueiden rajoituksia.)

Futuurit

  • ENOFUTBLYR-19
  • ENOFUTBLYR-20

(Futuuri tarkoittaa kunkin ajanjakson ENO-alkuisen systeemihintaisen johdannaisen hintaa tulevaisuuden ajanjaksolle. Esimerkiksi sähkön hinta vuodelle 2019 lasketaan seuraavasti: ENOFUTBLYR-19 + SYHELFUTBLYR-19.)

Johdannaiset

  • Hinta vuodelle 2019
  • Hinta vuodelle 2020

(Johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa sähkön johdannaistuotteilla, joiden avulla sähkön hinta voidaan suojata tulevaisuuden ajanjaksoille. Taulukossa olevat hinnat ovat kokonaishintoja tuleville vuosille.)

Aluehintaerotuotteet

  • SYHELFUTBLYR-19
  • SYHELFUTBLYR-20

(SYHEL-alkuinen aluehintaerotuote kertoo Suomen aluehinnan tulevaisuuden ajanjaksolle sähköpörssissä. Aluehinta tarkoittaa käytännössä Suomen alueen Spot-hinnan ja Systeemihinnan välistä erotusta.)

Sähkön hinnat pörssissä

Diagrammeissa olevat sähkön hinnat ovat yksikössä euroa per megawattitunti (€/MWH) ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa. Johdannaisten hinnat ovat kunkin kaupankäyntipäivän ASK-hintoja (myyntilaita) ja ne eivät myöskään sisällä sähköntoimitukseen liittyviä kustannuksia, kuten Fingrid Oyj:n kulutusmaksua, kaupankäyntimaksuja tai alkuperäsertifikaattien hintoja.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön Lue lisää