Sähkömarkkinat ja hintahistoria

Pohjoismaissa jo yli 80 prosenttia kaikesta sähköstä kulkee Pohjoismaisen sähköpörssin kautta. Sähköä siirretään maiden välillä jatkuvasti siirtoverkkojen kapasiteetin verran. Sähkömarkkinoilla toimii tuotantolaitoksia, sähkönmyyjiä, verkkoyhtiöitä ja esimerkiksi kantaverkkoyhtiöitä.

Kauppaa käydään Spot-markkinoilla ja sähkön johdannaismarkkinoilla. Tutustu Spot-hintojen ja johdannaishintojen kehitykseen tällä sivulla. Pörssihinnat ovat usein erittäin tärkeä osa yrityksen sähkönhankinnan suunnittelua ja toteutusta.

 

Sähkön johdannaiset

Johdannaiset ovat oleellinen osa yritysten sähkönhankintaa. Nasdaq OMX Commodities:ssa käydään kauppaa standardoiduilla johdannaistuotteilla, joilla sähkön hinta voidaan suojata tulevaisuuden jaksoille. Yleisimpiä johdannaistuotteita ovat ENO-alkuiset futuurit sekä SYHEL-alkuiset aluehintaerotuotteet. Alla olevassa taulukossa näet, miten kokonaishinta tuleville vuosille on kehittynyt. Hinnat ovat muodossa euroa per megawattitunti ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa.

Sähkön futuurihinnat

Futuurituote on sähköjohdannainen, millä sähkön hinta voidaan suojata tietylle tulevaisuuden ajanjaksolle. ENO-alkuinen systeemihintainen futuurituote ei sisällä aluehintaeroa. Referenssihintana on systeemihinta (SYS). Esimerkiksi kokonaishinta vuodelle 2020 lasketaan lisäämällä sähkönmyyjän marginaali ja vastaavan ajanjakson aluehintaerotuotteen hinta futuurin ENOFUTBLYR-20 päälle. Taulukossa olevat hinnat ovat muodossa euroa per megawattitunti ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa.

Sähkön aluehintaerotuotteet

Aluehintaerotuote (aiemmin myös Epad, Cfd) on johdannainen, millä voidaan suojautua sähkön aluehintaeroa vastaan. Referenssihintana toimii systeemihinnan ja Spot-hinnan välinen erotus. Esimerkiksi kokonaishinta ilman sähkönmyyjän marginaalia vuodelle 2020 lasketaan seuraavasti: ENOFUTBLYR-2o + SYHELFUTBLYR-20. Taulukossa olevat hinnat ovat muodossa euroa per megawattitunti ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa.

Spot-hinta

Spot-hinta on Nord Pool Elspot-markkinoilla muodostuva sähkön hinta kullekkin hinta-alueelle Pohjoismaissa. Hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan leikkauspisteessä kunkin alueen vuorokauden kullekkin tunnille. Sähkönhankinnassa Spot-hinta on ns. ”raaka markkinahinta” kullekkin alueelle ja se ei ota huomioon toimittajien kustannuksia, kuten mm. Fingridin kulutusmaksua tai alkuperäsertifikaatteja. Taulukossa olevat hinnat ovat muodossa euroa per megawattitunti ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa