Miten valita uuden omakotitalon lämmitys?

Uuden omakotitalon lämmitys – tämän aiheen parissa monet rakentajat pähkäilevät. Lämmitysjärjestelmä vaikuttaa keskeisesti asumisen mukavuuteen ja käyttökustannuksiin, minkä vuoksi sen valintaan on syytä käyttää aikaa. Lämmitysmuodon ohella myös urakoitsijan valintaan on syytä perehtyä huolella erityisesti lämpöpumppujen yhteydessä. On myös hyvä arvioida urakoitsijan toimintatapaa, osaamista ja pysyvyyttä, koska urakoitsija voi käytännössä vaikuttaa jopa järjestelmän suorituskykyyn, toimintavarmuuteen ja elinikään.  Kokemuksia voi löytyä tutuilta tai jopa rakennuspaikan lähialueen naapureiltakin. Myös www.ytj.fi-sivuilla kannattaa käydä: sieltä löytyy mm. yrityksien rekisterihistoriaa ja mahdollinen verovelkatilanne.

 

Yksi lämmitysmuoto ei ole paras kaikille eikä edes sovi kaikkiin taloihin. Kannattavuusnäkökulman osalta on hyvä tehdä skenaarioita erilaisilla tulevaisuudenkuvilla. Energianhinnat ja korkotaso voivat muuttua, toisaalta uusiutuvaa energiaa tehokkaasti hyödyntävä järjestelmä edistänee talon myyntiä ja vaikuttaa positiivisesti talon jälleenmyyntiarvoon. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta hankinnan ekonomian osalta erilaisia skenaarioita kannattaa tehdä lämmityslaskurilla. Valintoihin vaikuttaa kannattavuustarkastelun ohella myös usein lämmitysmuodon hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt, helppohoitoisuus, huoltovapaus, pitkäikäisyys ja järjestelmän tilantarve.

 

Yleisin valintaperuste on kannattavuustarkastelu, jossa työkaluna toimii useimmiten takaisinmaksuaikojen vertailu. Talon maantieteellinen sijainti saattaa vaikuttaa mm. ilma-vesilämpöpumpun valintaan ja tontin koko ja maaperä voivat vaikuttaa puolestaan maalämmön hankintaan. Suuri talokoko tai suuri lämmitysenergiantarve indikoi parempaa kannattavuutta kalliimmillekin uusiutuvaa energiaa hyödyntäville lämmitysmuodoille, jotka ovat käytössä edullisia. Harva kuitenkaan tekee elinkaarikustannusten vertailua, vaikka se voisi olla avartavaa monessa suhteessa.

 

Onko suunnitelmissa perhekoon kasvattaminen tai muuttavatko suurperheen lapset pois lähivuosina? Tämä voi ohjata esimerkiksi mahdollisen aurinkolämpöjärjestelmän mitoitusta. Puulämmitys on Suomessa suosittua tukilämmitysmuotona. Jos harkitset edullista ja ekologista puulämmitystä päälämmitysmuodoksi, mieti ensin realistisesti polttopuun käsittelyn vaatima työ ja tilantarve. Puun käyttö ainakin tukilämmitysmuotona kuitenkin onnistuu useimmilta, ja se onkin erityisen suositeltavaa erityisesti kovilla pakkasilla.

Uusiutuvan energian käyttö on rahallisesti kannattavaa pientalon omistajalle, ja isona bonuksena saa hyvän mielen tehdessään suuren ympäristöteon. Monilla lämpöpumpuilla saadaan vieläpä käytössä edullinen tilojen jäähdytysmahdollisuus tai jopa käytännössä ilmainen jäähdytys (energiavarastointi maalämpöpumppuun kytkettynä). Lämpöpumppuihin ja biopolttoaineisiin perustuva lämmitys saa merkittävää ja ansaittua etua uudistalon energiamääräyksien läpäisyssä: uusiutuvalla energialla saavutetaan pienempi E-luku ja tapauskohtaisesti myös parempi energialuokka kuin fossiilisilla polttoaineilla. Mielestäni melkoinen fossiili on se, joka ei nykypäivänä valitse uusiutuvaa energiaa!

 

KIRJOITTANUT: SAMI SEUNA

Kirjoittaja toimii pienrakentamisen energiatehokkuuden asiantuntijana Motivalla ja hänen erikoisalaansa ovat pientalon lämmitysmuodot.