Hybridi – suojaa hintojen heilahtelulta

Hybridi on vakaa sähkösopimus, jossa yhdistyy kiinteähintaisen sopimuksen ja pörssisähkösopimuksen parhaat puolet. Hybridi-sopimuksen avulla voit lukita energian hinnan tasosi jopa kahdeksi vuodeksi. Hybridi-sopimus tarjoaa mielenrauhaa ja suojaa äkillisiltä hintapiikeiltä markkinoilla, lisäksi sopimukseen sisältyvä kulutusvaikutusominaisuus antaa sinulle mahdollisuuden vaikuttaa sähkösi hintaan.

Sopii sinulle, jos haluat:

R

turvaa hintojen vaihteluilta

R

mahdollisuuden vaikuttaa sähkösi hintaan

R

määräaikaisen sopimuskauden 12 tai 24 kuukauden ajaksi

R

ilmastolle ystävällisen CO2-vapaan tai 100% uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä

Mikä on Hybridi-sähkösopimus?

Hybridi on määräaikainen sopimus, jossa takaamme koko sopimuskauden ajaksi kiinteän energian hinnan tason ja kuukausimaksun. Kulutusvaikutuksella voit itse vaikuttaa sähkösi hintaan. Hybridi-sähkösopimus koostuu siis kolmesta eri elementistä:

  • Kiinteä energian hinta
  • Kulutusvaikutus +/-
  • Kuukausimaksu

Tarjoamme Hybridi-sopimusta kohteille, joiden vuosikulutus on alle 3000 kWh. Tarkistamme vuosikulutuksen Datahub -palvelusta. Mikäli tilaat sopimuksen ja kohteesi vuosikulutus on yli 3000 kWh, ehdotamme sinulle uutta sopimusta tilalle.

Tarjoamme kaksi vastuullista vaihtoehtoa Hybridi-sopimuksesta: Ilmasto Hybridi, joka tuotetaan ilmastoystävällisesti 100% ydinvoimalla, ja Uusiutuva Hybridi, joka tuotetaan 100% uusiutuvilla energialähteillä. Molemmat sopimukset ovat saatavilla 12 tai 24 kuukauden sopimusjaksoina. Kun tekemäsi Hybridi-sopimuksen määräaika lähestyy loppua, olemme sinuun aktiivisesti yhteydessä sopimuksen uusimisvaihtoehtoihin liittyen.

Tarjoamme Hybridi-sopimuksen alustavasti yhteistyökumppanimme VertaaEnsin.fi -sivuston kautta.

Ilmasto
Hybridi

12 kuukautta

Kiinteä energian hinta:
9,99 snt/kWh
Kulutusvaikutus +/-
Kuukausimaksu: 3,99 €/kk

Ilmasto
Hybridi

24 kuukautta

Kiinteä energian hinta:
7,39 snt/kWh
Kulutusvaikutus +/-
Kuukausimaksu: 3,99 €/kk

Uusiutuva
Hybridi

12 kuukautta

Kiinteä energian hinta:
10,99 snt/kWh
Kulutusvaikutus +/-
Kuukausimaksu: 4,99 €/kk

Uusiutuva
Hybridi

24 kuukautta

Kiinteä energian hinta:
9,99 snt/kWh
Kulutusvaikutus +/-
Kuukausimaksu: 4,99 €/kk

Kulutus­vai­kutus, mitä se tarkoittaa?

Hybridi-sopimuksen energian hinta koostuu kiinteästä hinnan osasta, joka määrittää energian hintasi perustason, ja kulutusvaikutuksesta, joka voi nostaa tai laskea sähkösi hintaa per kilowattitunti. Alle 3000 kWh:a vuodessa kuluttavissa käyttöpaikoissa kulutusvaikutus on normaalilla sähkön käytöllä yleensä +/- 1 snt/kWh per kuukausi. Kulutusvaikutus voi olla myös suurempi tai pienempi.

Esimerkki Hybridi-sopimuksen laskutuksesta*

Käyttöpaikan kuukauden sähkönkulutus: 150 kWh
Sopimuksen energian hinnan kiinteä osa: 8 snt/kWh
Kuukausimaksu: 4 €

Kulutusvaikutus alentaa energian hintaa

Sähköä on kulutettu pörssin keskihintaa halvempien tuntien aikana ja kulutusvaikutus on -0,5 snt/kWh. Energian hinta on tällöin:
8 – 0,5 = 7,5 snt/kWh

Kuukauden kokonaislaskutus:
(7,5 snt/kWh * 150 kWh) + 4 € = 15,25 €

Kulutusvaikutus nostaa energian hintaa

Sähköä on kulutettu pörssin keskihintaa kalliimpien tuntien aikana ja kulutusvaikutus on +0,5 snt/kWh. Energian hinta on tällöin:
8 + 0,5 = 8,5 snt/kWh 

Kuukauden kokonaislaskutus:
(8,5 snt/kWh * 150 kWh) + 4 € = 16,75 €

*sivulla esitellyt laskelmat ovat esimerkkejä kulutusvaikutuksesta. Todellinen kulutusvaikutus voi olla pienempi tai suurempi riippuen kulutuksesi ajoituksesta sekä pörssisähkön kulloisenkin kuukauden hintatasosta.

Miten kulutusvaikutus muodostuu?

Kulutusvaikutus muodostuu, kun sähkönkulutuksesi tuntihintoja verrataan sähköpörssin kuukauden keskihintaan. Energian hintasi laskee, kun kulututat sähköä keskihintaan edullisempien tuntien aikana. Keskihintaa halvempia tunteja on yleensä esimerkiksi öisin tai viikonloppuisin. Jos käytät sähköä korkeamman hinnan tuntien aikana, nostaa se energian hintaasi. Korkean hinnan tunteja on yleensä arkisin klo 8-10 ja klo 16-20 välillä.

Sähköpörssin keskihinta

Keskihintaa halvempi tunti, alentava vaikutus hintaan

Keskihintaa kalliimpi tunti, nostava vaikutus hintaan

Neutraali tunti, ei merkittävää vaikutusta hintaan

Usein kysyttyä Hybridi-sopimuksesta

Mitä kulutusvaikutus tarkoittaa?

Kulutusvaikutus muodostuu, kun sähkönkulutuksesi tuntihintoja verrataan sähköpörssin kuukauden keskihintaan. Energian hintasi laskee, kun kulututat sähköä keskihintaan edullisempien tuntien aikana. Keskihintaa halvempia tunteja on yleensä esimerkiksi öisin tai viikonloppuisin. Jos käytät sähköä korkeamman hinnan tuntien aikana, nostaa se energian hintaasi. Korkean hinnan tunteja on yleensä arkisin klo 8-10 ja klo 16-20 välillä.

Kulutusvaikutus kasvattaa tai pienentää kuukausikohtaista energian hintaasi, riippuen kuluneen kuukauden sähkönkäyttösi ajoittumisesta ja sähköpörssin hinnoista. Tyypillisesti kulutusvaikutuksen määrä kuukaudessa on -1,00 ja +1,00 snt/kWh välillä. Kulutusvaikutus lisätään tai vähennetään energian kiinteän hinnan osasta.

Miten kulutusvaikutus lasketaan?

Kulutusvaikutus lasketaan alla olevan kaavan mukaisesti:

Kulutusvaikutusta laskettaessa aluksi selvitetään sinun oman kulutuksesi mukaan painotettu keskihintasi, josta sitten vähennetään sähköpörssin keskihinta.

Kulutuksen mukaan painotettu keskihintasi saadaan kertomalla tuntikohtainen sähkönkulutuksesi (kWh) pörssisähkön tuntihinnoilla (snt/kWh). Tämä tulos jaetaan kuukauden sähkönkulutuksellasi (kWh). jolloin saadaan keskimääräinen hinta, jota olisit pörssisähkösopimuksella sähköstäsi maksanut (snt/kWh). Kun tästä luvusta vähennetään pörssisähkön kuukauden keskihinta (snt/kWh), saadaan kulutusvaikutuksesi (snt/kWh), joka voi olla positiivinen tai negatiivinen.

Kulutusvaikutuksesi on positiivinen, eli hintaa nostava, jos sähkönkulutuksesi keskimääräinen tuntihinta on suurempi, kuin pörssisähkön keskihinta. Vastaavasti kulutusvaikutuksesi on negatiivinen, eli hintaa laskeva, jos sähkönkulutuksesi keskimääräinen tuntihinta on pienempi kuin pörssisähkön kuukauden keskihinta.

Matemaattinen kaava


jossa
A = tuntikohtainen kulutuksesi (kWh)
B = sähköpörssin tuntikohtainen hinta (snt/kWh)
C = kuukauden kokonaiskulutuksesi (kWh)
D = sähköpörssin kuukauden keskihinta (snt(kWh)

Kuinka suuri kulutusvaikutus on rahallisesti?

Alle 3000 kWh:a vuodessa kuluttavissa kohteissa kulutusvaikutus on normaalilla sähkön käytöllä yleensä -1.00 snt ja +1.00 snt välillä per kuukausi. Kulutusvaikutus voi olla myös suurempi tai pienempi.

Onko Hybridi kiinteähintainen sopimus?

Ei ole, koska sopimuksen energian hinta per kilowattitunti muuttuu joka kuukausi riippuen kulutusvaikutuksesta. Hybridi-sopimuksessa energian hinta muodostuu kiinteästä hinnan osasta ja kulutusvaikutuksesta. Kiinteän hinnan osa määrittää energian hinnan perustason, johon sitten lisätään tai vähennetään kuukausittainen kulutusvaikutus. Kulutusvaikutus on normaalilla sähkön käytöllä yleensä -1.00 snt ja +1.00 snt välillä.

Miksi sopimuksen vuosikulutus on rajattu 3000 kWh:iin?

Hybridi-sopimus on suunniteltu pienkulutteisille kohteille, kuten kerrostaloasujille. Pienkuluttajilla ei lähtökohtaisesti ole samoja mahdollisuuksia ohjata kulutustaan kuin suurkuluttajilla. Tästä syystä haluamme tarjota heille tuotteen, joka antaa tietyn perustason hinnoittelulle.

Minkälaisissa asunnoissa vuosikulutus jää alle 3000 kWh:n?

Kerrostalo

Yksiöt, kaksiot ja kolmiot, joissa ei ole sähkölämmitystä tai saunaa, kuluttavat yleensä alle 3000 kWh sähköä vuosittain. Myös saunalliset yksiöt ja kaksiot voivat tyypillisesti pysyä alle 3000 kWh:n kulutuksen tasolla.

Rivitalo

Yksiö ja kaksio kuluttavat yleensä alle 3000 kWh vuodessa, kun kyseessä on rivitalo ilman saunaa tai sähkölämmitystä.

Omakotitalo

Pienen omakotitalon vuosittainen sähkönkulutus voi olla alle 3000 kWh, jos talossa ei ole sähkölämmitystä tai saunaa. Kuitenkin tyypillisesti omakotitalojen sähkönkulutus on yli 3000 kWh.

Miten tarkistatte, että käyttöpaikan vuosikulutusarvio on alle 3000 kWh:a?

Tarkistamme jokaisen Hybridi-sopimuksen osalta sähkön käyttöpaikan vuosikulutusarvion Datahubista, joka on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. Voit myös itse käydä tarkistamassa käyttöpaikkasi vuosikulutusarvion kirjautumalla Datahubiin, jos käyttöpaikan sähkön siirtosopimus on sinun nimissäsi.

Mistä näen käyttöpaikan sähkönkulutuksen vuosikulutusarvion?

Voit itse käydä tarkistamassa käyttöpaikan vuosikulutusarvion kirjautumalla Oma Datahubiin, jos käyttöpaikan sähkön siirtosopimus on sinun nimissäsi.

1. Kirjaudu Oma Datahubiin mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksillasi Suomi.fi-palvelun kautta.

3. Datahubista näet kaikki käyttöpaikkasi, joissa on voimassa olevia sähkön myynti- ja siirtosopimuksia. Valitse haluamasi käyttöpaikka ja paina “Lisätietoja”-paniketta, josta pääset sopimusnäkymään.

4. Sopimusnäkymässä paina linkkiä “Käyttöpaikka”. Sieltä näet Vuosikäyttöarvio 1 ja 2 -kohtien alta oman vuosikulutusarviosi. Tämän arvion tulee olle alle 3000 kWh, jotta voit tilata Hybridi-sähkösopimuksen.

Onko sopimus määräaikainen?

Hybridi-sopimus on määräaikainen sopimus ja se on saatavana 12 tai 24 kuukauden sopimusjaksoina. Kun tekemäsi Hybridi-sopimuksen määräaika lähestyy loppua, olemme sinuun yhteydessä sopimuksen uusimisvaihtoehtoihin liittyen.

Sovelluksellamme seuraat helposti spot-hintaa

Nordic Green Energyn mobiilisovellus. Kuvassa kaksi puhelinta. toisessa näkyy sovelluksen aloituskuvake ja toisessa on sähköauton älylataus.