Vastuullisuus

Vastuullisuus ja arvot toimivat Nordic Green Energyn perustana. Pyrimme kaikessa toiminnassamme ottamaan huomioon asiakkaidemme ja yrityksemme pienemmän ekologisen jalanjäljen. Niin energian, palveluiden kuin asioinnin osalta.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Meille vastuullisuus merkitsee sitä, että yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja ympäristövastuu otetaan huomioon liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. Kannamme yhteiskuntavastuumme työllistämällä Suomessa, toimittamalla työnantajamaksut Suomeen ja maksamalla verot. Suomessa Nordic Green Energy kuuluu WWF:n Green Office -verkostoon, joten toimimme aktiivisesti ympäristö huomioiden. Elektronisen asioinnin suosiminen on yksi tärkeimmistä keinoistamme minimoida hiilijalanjälkemme, ja panostuksemme siihen kasvaa vuosittain.

Koska kannustamme asiakkaitamme vihreiden valintojen tekemiseen, meille on tärkeää, että toimimme myös itse vastuullisesti ympäristö huomioiden. Nordic Green Energy kompensoikin suoran ilmastovaikutuksensa. Kompensoimme vuoden 2018 päästöt osallistumalla Plan Vivon ja Gold Standardin rekisteröimään ja sertifioimaan projektiin Cochabambassa Boliviassa. Projekti on yritystoimintalähtöinen ratkaisu Amazonin sademetsän kestämättömien hakkuiden pysäyttämiseen. Pienviljelijöitä tuetaan maiden uudelleen metsittämisessä.

Eettiset periaatteet

Nordic Green Energyllä haluamme olla suositeltava sähköyhtiö, joka toimii aina läpinäkyvästi ja eettisesti. Kunnioitamme asiakkaitamme, huolehdimme ympäristöstämme, noudatamme hyvää johtamis- ja hallintotapaa, kilpailemme reilusti ja otamme kaikissa palvelu- ja alihankintasopimuksissa huomioon yrityksemme eettiset ohjeistukset. Muun muassa myynnin ja markkinoinnin kumppanuuksissa edellytetään aina hyvää kaupankäyntitapaa, emmekä salli minkäänlaista aggressiivista tai harhaanjohtavaa myyntiä, joka on otettu aina huomioon alihankintasopimuksissa.

Seuraamme omistajamme Elmera Groupin eettisiä ohjeita ja kaikki yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme allekirjoittavat toimittajan eettiset säännöt (Supplier Code of Conduct) ennen yhteistyön aloittamista. Voit tutustua toimittajan eettisiin sääntöihin täällä.