Vastuullista sähköä yrityksellesi

Uusiutuvalla ja ilmastoystävällisellä energialla tuotetun sähkön valitseminen on helppo tapa pienentää yrityksesi hiilijalanjälkeä. Nordic Green Energyn asiakkaana voit valita yrityksellesi joko uusiutuvalla energialla tai CO2-vapaalla ydinvoimalla tuotetun sähkön. Tutustu myös Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaan EKOenergiaan, jonka valitsemalla vähintään 0,10 € jokaista megawattituntia (MWh) kohden menee EKOenergia llmastorahaston tukemiseen.

Miksi valita uusiutuva energia

Ostamalla uusiutuvaa energiaa yrityksenne antaa merkin markkinoille, että uusiutuvalle energialle on kysyntää. Näin ollen yrityksenne ei myöskään ole tukemassa fossiilisten polttoaineiden polttamista. Vastuullisuus on keskeinen arvo aikaansa seuraavalle yritykselle, ja myös energiavastuullisuuden rooli korostuu uusiutuvan energian yleistyttyä. Uusiutuvan energian valitseminen onkin yksi helpoimmista tavoista pienentää yrityksen ympäristövaikutuksia. Vihreän sähkösopimuksen valitseminen on merkki vastuullisuudesta myös asiakkaillenne.

Sähkön alkuperätakuu

Kaikki uusiutuvalla ja ilmastoystävällisellä energialla tuotettu sähkö todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin -järjestelmän mukaisesti. Suomessa toimitetun sähköenergian alkuperä rekisteröidään ja todennetaan Fingrid Oyj:n alkuperätakuujärjestelmässä. Ostamalla uusiutuvaa energiaa tai CO2-vapaata ydinvoimaa saatte meiltä käyttöönne sähkön alkuperätodistuksen, jolla takaamme, että yrityksenne käyttämä sähkö on täysin päästöttömästi tuotettua.

Tee vastuullinen valinta.

Tue ympäristöä EKOenergialla

Nordic Green Energyn asiakkaana voit valita sähkösopimukseesi EKOenergia-merkinnän. Merkintä ei ainoastaan takaa sähkön olevan uusiutuvalla energialla tuotettua, vaan että sähkö myös täyttää ympäristöjärjestöjen hyväksymät kestävyyskriteerit.

EKOenergia-merkityssä vesivoimassa huomioidaan jatkuvan virtauksen suojelu, kalojen vaellus ja vesilajistolle sopivien elinolosuhteiden säilyttäminen. Tuuli- ja aurinkoenergia voi olla EKOenergia-merkittyä vain, jos tuotantolaitokset on sijoitettu suojeltujen luontokohteiden ja tärkeiden lintualueiden ulkopuolelle. Lisäksi yrityksenne on mukana rahoittamassa uusia uusiutuvan energian projekteja ostamalla EKOenergia-merkittyä sähköä.