Energian alkuperät

Kodin sähkösopimusvalinnalla on väliä! Kaikki kuluttajille toimittamamme sähkö on alkuperältään uusiutuvaa ja ilmastoystävällistä energiaa. Myymämme sähkö on CO2-vapaata eikä lisää siis ilmakehän hiilidioksidipäästöjä. Asiakkaanamme tuet vihreää siirtymää ja pienennät kotisi ekologista jalanjälkeä.

Meille on tärkeää olla mahdollisimman ekologinen sähköyhtiö, joten toimitamme myös Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa, jonka valitsemalla olet mukana tukemassa mm. EKOenergian ilmastorahastoa! EKOenergia-merkintä on perustettu Suomessa vuonna 2013. Se on ensimmäinen ja ainoa yleiseurooppalainen sähkön ympäristömerkki.

Vesivoima

Puhdasta vesivoimalla tuotettua sähköä kotiisi pohjoisen joista ja järvistä. Vesivoima on yleisin uusiutuvan energian tuotantomuoto Pohjoismaissa. Hyvän saatavuuden vuoksi vesisähkö on myös edullinen vaihtoehto.

Tuulivoima

Tuulisähköä tuotetaan tuulivoimalla, joka on vahvasti kasvava uusiutuvan energian tuotantomuoto, ja samalla yksi puhtaimmista tavoista tuottaa energiaa. 

Aurinkovoima

Aurinkovoima on uusiutuva energiaa parhaimmillaan. Se on erittäin kestävää, koska sitä ei voi kuluttaa liikaa, eikä se tuota päästöjä toimiessaan. Se on myös yksi nopeimmin kehittyvistä energiantuotantomuodoista. Aurinkosähkön tuottaminen perustuu auringon säteilyenergian muuttamiseen sähkövirraksi. 

Ydinvoima

 Ydinvoima on ilmastoystävällinen tapa tuottaa sähköä, koska sen aiheuttamat C02-päästöt ovat matalia. Ydinvoima on Suomen energiavarmuuden kannalta välttämätön ja luotettava energian lähde. Se edistää omalta osaltaan tehokkaasti irtautumista fossiilisista polttoaineista.

Onko sinulla omaa pientuotantoa? Tutustu pientuottajan sopimukseemme!

Sähkön alkuperätakuut

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tai ydinvoimalla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Alkuperätakuu perustuu Euroopan Unionin säätämään direktiiviin. Esimerkiksi Nordic Green Energyn Ilmasto pörssisähkö -sopimuksen alkuperä on todennettu alkuperätakuulla, jolla varmistetaan sen olevan tuotettu CO2-vapaasti.

Alkuperätakuujärjestelmällä halutaan edistää uusiutuvan energian käyttöä ja varmistaa alkuperän luotettavuus. Alkuperätakuulla varmennettua sähköä on aina myynnissä vain todellisen tuotantomäärän verran. Järjestelmän ansiosta asiakas voi luottaa siihen, että saa sellaista sähköä kuin on ostanut.

Ostamalla alkuperätodennettua sähköä annat tukesi uusiutuvan ja ilmastoystävälliselle energian tuotannolle. Alkuperätodennettu sähkö syrjäyttää markkinoilta fossiilisia polttoaineita, joten valinnallasi voit edistää puhtaan energian lisärakentamista globaalisti ja hidastaa ilmastonmuutosta.

Sähkön alkuperätakuurekisterin ylläpidosta vastaa Suomessa Fingridin omistama Finextra Oy. Energiavirasto valvoo tähän liittyvää lainsäädäntöä.

Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin olevaa energiaa. Uusiutuvalla energialla tuotettu sopimus on ympäristöystävällinen valinta, jolla pienennät omaa hiilijalanjälkeäsi. Nordic Green Energyn myymä uusiutuva energia on tuotettu joko vesi-, tuuli- tai aurinkovoimalla. Meiltä löydät uusiutuvan energian sähkösopimuksen niin kerrostalolle, pari- ja rivitalolle kuin omakotitalolle – riippumatta siitä, missä päin Suomea asut.

Valitse sähkösopimukseesi EKOenergia-merkintä, kun haluat muuttaa sähkösopimuksesi Suomen luonnosuojeluliiton sertifioimaksi sähköksi. EKOenergian voi valita uusiutuvalla energialla, eli vesi-, tuuli- tai aurinkovoimalla, tuotettuihin sähkösopimuksiin, esimerkiksi Uusiutuva pörssisähkö -sopimukseen.

EKOenergia on takaa, että sähkösi on tuotettu mahdollisimman kestävästi ja tarkat ympäristökriteerit täyttäen. Merkintä on ensimmäinen ja ainoa yleiseurooppalainen sähkön ympäristömerkki. EKOenergia-merkinnän juuret ovat kuitenkin Suomessa. EKOenergian edeltäjänä toimi Suomen luonnonsuojeluliiton vuonna 1998 lanseeraama Norppaenergia-merkintä, joka muuttui EKOenergia-merkinnäksi vuonna 2013.

Nordic Green Energyn toimittaman sähkön alkuperät 2022

Nordic Green Energyn kuluttaja-asiakkaille toimitetun sähkön alkuperä jakautui vuonna 2022 energialähteiden kesken seuraavasti:

  • vesivoima 80,79 %
  • aurinkovoima 11,66 %
  • tuulivoima 3,68 %
  • Biovoima 3,87 %

Sähkön alkuperä on todennettu eurooppalaisen Guarantee of Origin -järjestelmän mukaisesti. Suomessa toimitetun sähkön alkuperä rekisteröidään ja todennetaan Fingrid Oyj:n alkuperätakuujärjestelmässä. Sähkön alkuperä on dokumentoitu sähköntuottajien ja Nordic Green Energyn välisissä sopimuksissa alkuperäsertifikaateilla.

Ekologinen sähköyhtiö kaikkialla Suomessa

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja vähennämme omaa ja asiakkaiden vaikutusta ympäristöön. Toimitamme uusiutuvaa ja ilmastoystävällistä energiaa kotitalouksille ja yrityksille Suomessa ja muualla Pohjoismaissa – kilpailukykyiseen hintaan.

Jo 130.000 kotia kaikkialla Suomessa ja myös Ruotsissa hankkii meiltä vihreää sähköä. Ekologinen sähköyhtiö tarkoittaa meille myös sitä, että voit valita sähkön alkuperän ja myös siten pienentää ekologista jalanjälkeäsi.