Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Switch Nordic Green AB Filial Finland (tekstissä myöhemmin Nordic Green Energy)

Myllykatu 15
65100 VAASA
Puhelin: 06 357 7750, sähköposti: asiakaspalvelu@nordicgreen.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Johanna Tammelin
Puh. 040 546 2411, sähköposti: etunimi.sukunimi@nordicgreen.fi

Rekisterin nimi
Nordic Green Energy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjä tai tämän valtuuttama yhteistyöosapuoli käyttää asiakkaan, tai mahdollisen asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain mukaan, seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakassuhteen kehittämiseen ja ylläpitoon
  • Tuotteiden ja palveluiden tarjontaan
  • Maksusuoritusten valvontaan ja perintään
  • Rekisteripitäjän tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja myyntiin
  • Rekisteripitäjän liiketoiminnan kehittämiseen, mukaan lukien asiakaspalvelun kehittäminen

Henkilötietoja käsitellään Henkilötietolain 8 § 1 mom. 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdan mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan tietoja rekisterissä: nimi, henkilö- tai yritystunnus, asiakasnumero, kielikoodi, yhteystiedot (mm. puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Käyttöpaikan tietoja: osoite, vuosikäyttöarvio ja kulutustiedot. Tietoja laskutuksesta ja maksutapahtumista: laskutusosoite, eräpäivä, laskutustapa ja laskutusjakso, tilinumero, ja tiedot maksusuorituksista.

Muuta: asiakaspalaute, suoramainonnan hyväksyntä/kielto, etämyynnin ja muun suoramainonnan tietoja ja muita tietoja, jotka asiakkaan suostumuksella on haettu ja joita tarvitaan asiakkaan haluaman palvelun toimittamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja asiakkaista saadaan mm. Tarjouskyselyistä, tilauksista, sopimuksista ja muista yhteydenotoista, ja niistä tiedoista jotka tallentuvat kun asiakas käyttää palveluita tai tuotteita. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailuista, arvonnoista ja puhelinmyynnistä.  Tiedot tallennetaan jos asiakas on antanut luvan markkinointiin tai yhteydenottoihin.

Henkilötietoja voidaan hakea myös Väestörekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai jonkun muun osoite- ja päivityspalvelua tarjoavan rekisteripitäjän palvelusta.  Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon säännöstön perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Nordic Greenin asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja konsernin ulkopuolisille partnereille.  Viranomaisille luovutetaan tietoja lainsäädännön puitteissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Nordic Greenin asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Materiaali, joka on manuaalisessa muodossa säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, joita Nordic Green käyttää. Asiakasrekisterin tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tiedot ovat saatavilla vain Nordic Greenin henkilökunnalla.  Nordic Green vaatii että työntekijät ja yhteistyöpartnerit noudattavat vaitiolovelvollisuutta koskien asiakasrekisterin tietoja. Kaikilla on käytössä käyttäjätunnukset ja salasanat.