Vaikuttaako koronavirus sähkön saatavuuteen Suomessa?

 

Vuoden alussa Kiinassa käynnistyi uusi koronavirus (COVID-19) tartuntaepidemia, joka on levinnyt maailmanlaajuisesti (THL). Koronaviruksen vaikutuksia arvioidaan vielä, mutta Työ- ja elinkeinoministeriö on vastannut jo muutamiin kysymyksiin energian ja huoltovarmuuden tilanteesta.

 

Koronavirus on rajoittanut jokapäiväistä elämää Suomessa ja globaalisti. Kokoontumista ja matkustamista on kehotettu välttämään, eikä kahviloihin sekä ravintoloihin menoa juuri nyt suositella. Epidemia on vaikuttanut jokaisen elämään maaliskuun puolivälistä lähtien.  Monet ovat hankkineet elintarvikkeita ja muita tarpeellisia asioita koteihinsa, mutta sähköä ei luonnollisesti voi varastoida. Sähkön riittävyydestä ei tarvitse olla huolissaan, sillä sähkön toimintavarmuus on luonteeltaan ajantasaista sekä kysynnän ja tarjonnan on oltava tasapainossa. Suoraviivaisin koronaviruksen aiheuttama riski on yksittäisten energia-alan laitosvalvomon henkilökunnan yhtäaikainen sairastuminen tai karanteeni. Tärkeintä riskin vähentämiseksi on yritysten ja laitosten oma varautuminen. (Työ- ja elinkeinoministeriö).

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa toimivan ja häiriöttömän energiahuollon olevan elintärkeää yhteiskunnan toimivuuden, muun muassa kuljetusten ja viestinnän kannalta. Suomessa ei ole välittömiä ongelmia sähkön, lämmön ja polttoaineiden saatavuudessa. Energiamarkkinat toimivat edelleen normaalisti. Talouselämän hidastuminen on vaikuttanut sähkön ja päästöoikeuksien hintaan laskien niitä. ( Työ- ja elinkeinoministeriö). Lisäksi sähköjärjestelmän tila Suomessa on viimeiset viikot ollut normaalilla tasolla, kuten Fingrid kertoo sähköjärjestelmän tilasta.

Pohjoismaiden ja Baltian yhteiset alueelliset markkinat eivät ole uhattuna viruksen takia. Energia-alaa ei koske valtioneuvoston 17.3.2020 valmiuslain nojalla antama asetus, jolla pystytään reagoimaan virusepidemiasta aiheutuvaan henkilöstöpulaan eräissä yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa. Tällä hetkellä sähköjärjestelmän tila on normaali ja sähkön tukkuhinta on varsin alhainen. (Työ- ja elinkeinoministeriö) Laajempia vaikutuksia tulemme näkemään kuluvan kevään ja kesän aikana.