Datahub tehostaa prosesseja ja parantaa asiakaspalvelua

Suomessa otetaan helmikuussa 2022 käyttöön datahub, joka on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. Datahub kokoaa yhteen tiedot kaikista Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Uuden tiedonvaihtojärjestelmän tietoja käyttävät noin 100 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä.

Valtakunnalliseen datahubiin siirtyminen on lakisääteistä kaikille sähköverkkoyhtiöille ja sähkönmyyjille. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö. Datahub nopeuttaa ja tehostaa kaikkien osapuolten toimintaa, kun sähkön käyttöön liittyvät tiedot löytyvät yhdestä paikasta.

”Aiemmin tiedot ovat olleet hajautettuna eri yritysten omiin tietojärjestelmiin, ja tieto järjestelmien välillä on kulkenut hitaasti.  Järjestelmän on tarkoitus nopeuttaa tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisena”, kertoo Tytti Läntinen, Nordic Green Energyn IT-palvelu ja kehityspäällikkö. 

Datahub-järjestelmästä löytyvät jatkossa kaikkien käyttöpaikkojen asiakas- ja kulutustiedot. Tiedonvaihto asiakkaiden myyjänvaihtoihin ja muuttoihin liittyen kulkee sähkönmyyjä- ja sähkönsiirtoyhtiöiden välillä datahubin kautta. Kuluttajat voivat myös itse käydä katsomassa oman sopimustilanteensa ja sähkönkulutustietonsa asiakaspalveluportaalissa, joka aukeaa 15.3.2022. Valtuuttamalla tietyn sähkönmyyjän näkemään omat tietonsa, kuluttaja voi nopeuttaa esimerkiksi sähkönmyyjänvaihtoprosessia.  

Asiakkaillemme muutos tulee tapahtumaan automaattisesti. Sähkösopimukset jatkuvat meillä ilman erillisiä toimenpiteitä ja ainoa asiakkaillemme näkyvä asia on käyttöpaikkatunnuksen muuttuminen uudeksi GSRN-tunnukseksi (Global Service Relation Number). Käyttöpaikkatunnus näkyy esimerkiksi laskuilla. Jatkossa asiakkaamme voivat myös valita laskunsa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Datahubin käyttöönoton aikana, 14.-28.2., asiakkaidemme sähkön kulutustiedot eivät päivity Oma Virta -palveluun. Ajantasaiset kulutustiedot ilmestyvät kuitenkin takautuvasti Oma Virtaan”, kertoo Läntinen.

Oma Virta -palvelu on Nordic Green Energyn asiakkaille tarkoitettu online-palvelu, jossa voi seurata omaa sähkönkulutusta ja laskutusta. Oma Virta -palvelussa voi myös tarkastella sähkösopimuksen tietoja ja katsoa, ovatko esimerkiksi yhteystiedot ajan tasalla. 

Datahub pähkinänkuoressa

Datahub tehostaa ja parantaa asiakaspalvelua 

Sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaikkaan ja sen kulutukseen liittyvät tiedot ovat entistä nopeammin eri toimijoiden saatavilla, mikä nopeuttaa ja sujuvoittaa asiakaspalvelua. Tiedot ovat datahubissa myös aina ajan tasalla ja oikein, mikä vähentää virheiden määrää. 

Asiakas voi myös antaa valtuutuksen haluamalleen yritykselle nähdä omat tietonsa, mikä nopeuttaa esimerkiksi myyjänvaihtoprosessia. 

Yksityisyydensuoja ja tietoturva 

Datahubissa yksityisyydensuojasta ja tietoturvasta on huolehdittu. Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Kun tiedot löytyvät yhdestä paikasta, myös niiden jäljitettävyys on helpompaa. Turvallisen tiedonvaihdon varmistamiseksi jokainen käyttöpaikka ja sen omistaja yksilöidään. Kuluttaja-asiakkailla yksilöinti tapahtuu henkilötunnuksella ja yrityksillä y-tunnuksella.  

Omien tietojen tarkistus on jatkossa helppoa

Kuka vain voi tarkistaa omat tietonsa datahubin asiakaspalveluportaalista. Omien henkilötietojen lisäksi sieltä löytyvät myös omaan sähkönkäyttöön liittyvät asiakastiedot. Palveluun kirjautumisessa käytetään suomi.fi-palvelun tarjoamaa luotettavaa kirjautumista. Asiakaspalveluportaali aukeaa kuluttajakäyttäjille 15.3.2022. 

Uusien palveluiden kehittäminen helpottuu 

Yhteinen järjestelmä mahdollistaa uudenlaisten sovellusten kehittämisen sähkönkäyttäjien hyödyksi, esimerkiksi energiansäästöön tai kulutuksen seurantaan. 

Lisätietoja datahubista

Fingrid on koonnut kattavan sivun, jossa he vastaavat datahubiin liittyviin kysymyksiin. Voit halutessasi tutustua sivuun tästä linkistä. 

Datahub-tietojen lähde: Fingrid