Nordic Green Energyn toimisto juhlii 10:tä vuotta Green Officena

Nordic Green Energyn Suomen toimisto on ollut Green Office jo 10 vuoden ajan. WWF Green Office toimii yrityksen tai organisaation ympäristöjohtamisen välineenä. Jokainen verkostoon kuuluva yritys luo itselleen ympäristöjärjestelmän, jonka avulla se pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeään ja kuluttamaan luonnonvaroja järkevästi. Nordic Green Energyllä ympäristöjärjestelmän prosessi käytiin läpi ensimmäisen kerran 10 vuotta sitten, kun liityimme osaksi WWF Green Office -verkostoa. Samalla loimme itsellemme ympäristöohjelman. Tämän jälkeen ympäristöohjelmaa on päivitetty parin vuoden välein.

”Green Office sopii Nordic Green Energyn arvoihin täydellisesti. Tarjoamme asiakkaillemme uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä ja kannustamme heitä vihreiden valintojen tekemiseen. Meille on tärkeää, että toimimme myös itse vastuullisesti ympäristö huomioiden. Green Office on yksi askel tätä kohti,” kertoo Nordic Green Energyn HR-vastaava Joonas Rustholkarhu.

Ympäristöjärjestelmän tavoitteena on minimoida NGE:n ympäristövaikutuksia sekä lisätä toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Ympäristöohjelma on ympäristöjärjestelmään kuuluva suunnitelma tulevalle tavoitekaudelle, esimerkiksi vuodeksi. Ympäristöohjelma koostuu tavoitteista, mittareista ja toimenpiteistä, joille määritellään vastuuhenkilöt ja aikataulu.

 Jokaisen WWF Green Office -verkostoon kuuluvan organisaation ympäristöjärjestelmä tarkastetaan tasaisin väliajoin. ”Säännölliset tarkastukset takaavat, että työpaikan ympäristötyö vastaa WWF:n asettamia kriteereitä eli ympäristönsuojelullista minimitasoa. Vuositarkastukset toimivat myös kannustimena jatkuvaan ympäristötyön parantamiseen. Käytännössä ulkopuolisella tarkastuksella varmistetaan, että organisaation tekemä ympäristöohjelma konkretisoituu suunnitelmista teoiksi. Kun organisaatio on täyttänyt kriteerit ja läpäissyt tarkastuksen, sille myönnetään WWF Green Office -ympäristösertifikaatti,” toteaa Hanna Yrjölä, toimistotarkastuksista vastaava Green Office -asiantuntija, WWF. Auditointiprosessista voi lukea lisää Green Officen verkkosivuilta. Nordic Green Energyllä viimeisin tarkastus tehtiin keväällä 2021.

Nordic Green Energyn ympäristöohjelmassa on seitsemän teemaa:

  • Johtaminen
  • Viestintä ja sitouttaminen
  • Energia ja vesi
  • Hankinnat
  • Kierrätys, lajittelu ja siivous
  • Liikkuminen
  • Ruoka

Teemojen alta löytyy monenlaisia tapoja toteuttaa vastuullista toimintaa. ”Esimerkiksi tietokoneiden virransäästötilat käynnistyvät meillä toimistolla 5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen ja toimiston valaistus toimii liiketunnistimella. Lisäksi uutta tekniikkaa hankittaessa energiatehokkuus on yksi huomioitavista tekijöistä,” kertoo Rustholkarhu. Nordic Green Energyn toimisto pyrkii käyttämään mahdollisimman vähän paperia päivittäisessä toiminnassa. Asiakkaitamme kehotamme valitsemaan sähköisen e-laskun tai sähköpostilaskun paperisen sijaan. Näin voimme yhdessä vähentää paperinkulutusta.

”Pyrimme aktiivisesti vaikuttamaan myös toimistohotellimme toimintaan. Viime vuonna aloitteestamme toimistohotellimme kierrätysjärjestelmää parannettiin mahdollistamalla biojätteiden kierrätys”, kertoo Rustholkarhu. Toimistohotellissa on myös paljon pyöräparkkeja sekä pesutilat työntekijöille. Työntekijöitä kannustetaan liikkumaan töihin mahdollisuuksien mukaan joko kävellen tai pyörällä. Motivaatiota lisätään yhteisillä kilometrikisoilla, joihin osallistuneita myös palkitaan esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

Hyvin pieniltäkin tuntuvilla teoilla on mahdollista tehdä omasta toiminnasta vastuullisempaa. Uusiutuvalla energialla tuotettuun vihreään sähköön siirtyminen on yksi helpoimmista ilmastoteoista. Suurin säästö sekä rahallisesti että ilmaston näkökulmasta syntyy kuitenkin sähköstä, jota ei käytetä. Nordic Green Energy haluaa olla edistämässä ihmisten tietoisuutta heidän omasta sähkönkulutuksestaan. 

Haluamme myös toimia esimerkkinä muille alan toimijoille. WWF Green Officen valmis ympäristöjärjestelmämalli helpottaa ympäristötavoitteiden muodostamista ja aikataulun suunnittelua tavoitteiden ympärille.

Joonas Rustholkarhu, Nordic Green Energyn HR-vastaava