Investointi tuulienergiaan on päätös puhtaamman tulevaisuuden puolesta

Kansainvälistä tuulivoimapäivää vietetään joka vuosi 15. kesäkuuta. Se on kansainvälinen tapahtuma, joka lisää tietoisuutta tuulienergian eduista ja mahdollisuuksista. Tuulienergiaan investoiminen tarkoittaa, että vähemmän rahaa kulutetaan fossiilisten polttoaineiden tuontiin. Tämä pienentää hiilijalanjälkeä minimoimalla sähkön tuotannosta syntyvät hiilidioksidipäästöt. Suomelle tuulivoima on tärkeä osa energiaomavaraisuutta ja energiaturvallisuutta. Tuulivoima on samalla päätös puhtaammasta tulevaisuudesta sekä työllisyyden ja investointien kasvusta Suomessa ja maailmalla.

Sähkösopimus Helsinki

Tuulivoiman osuus Suomen sähkön kulutuksesta on nykyään noin 10 prosenttia. Vuonna 2025 sen arvioidaan olevan jo yli neljänneksen Suomen sähköstä. Suomeen tällä hetkellä suunnitteilla olevien hankkeiden perusteella voidaan arvioida, että tänä vuonna saavutetaan tuhat tuulivoimalaa ja 5000:n megawatin tuotantomäärä. Suomessa investoidaankin seuraavan kolmen vuoden aikana yli kuusi miljardia euroa tuulivoimaan, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistys. Nordic Green Energy myy kuluttajille vain uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä ja asiakkaanamme voit valita sähkösi alkuperäksi myös tuulivoiman.

Tuulivoimaa rakennetaan nyt paljon, koska se on yksi taloudellisimmista tavoista lisätä uusiutuvaa energiantuotantoa Suomessa. Samalla parannetaan Suomen sähköomavaraisuutta, joka tukee energiaturvallisuutta. Sähköä käytetään tulevaisuudessa yhä enemmän liikenteessä, teollisuudessa ja lämmityksessä, minkä takia puhdasta ja edullista sähköä tarvitaan koko ajan enemmän. Tuulivoima nähdään myös vetyratkaisuiden mahdollistajana puhtautensa ja edullisuutensa vuoksi.

Miksi kansainvälistä tuulivoimapäivää vietetään?

N

Tavoitteena edistää maapallon hyvinvointia

IPCC:n ilmastoraportit kertovat hälyttäviä lukemia maapallon tulevaisuudesta. Ilmaston lämpenemisen ja muiden kriisien lisääntyessä tuulienergia on yksi ratkaisu saasteiden vähentämiseen. Tuulienergian käytön lisääntymisen pitkän aikavälin vaikutukset auttavat tulevia sukupolvia.

N

Lisää tietoisuutta tuulienergiasta

Ihmisten on toimittava proaktiivisesti ja puhuttava tuulienergian eduista, jotta yhä useammat yritykset, hallitukset ja teollisuudenalat ottavat teknologian käyttöön vaihtoehtoisena voimanlähteenä. Tätä varten on tärkeää lisätä tietoisuutta tuulienergiasta esimerkiksi koulutuksen avulla.

N

Tuulivoima on kustannustehokasta

Tuulivoima on yksi halvimmista nykyään tunnetuista energialähteistä ja tuulivoimapäivän tavoitteena onkin lisätä tietoisuutta myös tästä.

Lähteet: