Mistä sähkön hinta koostuu?

Sähkön hinta herättää monissa paljon kysymyksiä. Viime aikoina aihe on ollut paljon esillä myös mediassa, koska sähkön pörssihinnat ovat välillä käyneet korkeissa lukemissa. Mistä sähkön hinta kokonaisuudessaan muodostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Aloitamme blogisarjan, jossa vastataan muun muassa näihin kysymyksiin. Tässä ensimmäisessä blogikirjoituksessa keskitytään kolmeen osaan, joista sähkön kokonaishinta muodostuu.

Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta:

  • Sähköenergian hinta
  • Sähkön verkkopalvelun hinta eli sähkön siirtohinta
  • Verot

Yleensä jokainen osa muodostaa noin kolmanneksen sähkön kokonaishinnasta. Hintojen osuudet voivat vaihdella sähkön käyttöpaikan ja kulutuksen perusteella. Sähkönenergian hinnan voit halutessasi kilpailuttaa. Sähkön siirrosta taas maksat aina paikalliselle jakeluverkkoyhtiölle.

Sähköenergian myy sähkönmyyjä

Sähköenergia on kuluttamaasi sähköä, jota ostat sähkönmyyjältä, esimerkiksi Nordic Green Energyltä. Suomessa sähkönmyynnin voit ottaa miltä tahansa yhtiöltä huolimatta sähkön käyttöpaikan sijainnista. Sähköenergiamaksu koostuu yleensä perusmaksusta ja energianhinnasta. Perusmaksu on aina kiinteähintainen. Käytännön esimerkki tästä voisi olla sähkösopimuksen kiinteä kuukausimaksu. Perusmaksulla sähkönmyyjä kattaa kustannuksiaan, jotka eivät ole sidonnaisia myydyn energian määrään, vaan ovat kaikille asiakkaille samat. Tällaisia kiinteitä kuluja ovat muun muassa laskujen lähetyksen ja sopimushallinnan kulut.

Sähkönmyyjällä voi olla oma voimalaitos, jolla se tuottaa myymänsä energian. Toinen tapa on hankkia myytävä energia sähköntuottajilta tai pohjoismaisesta sähköpörssistä. Sähköenergian hinta sisältää sekä sähkön hankinnasta että sähkön myynnistä aiheutuvat kustannukset. Sähkön hankinnan kustannus on esimerkiksi hinta, jolla myyjä ostaa sähkön pohjoismaisesta sähköpörssistä.

Sähkön hankinnan kustannuksiin kuuluu myös muun muassa Fingridin maksuja sekä uusiutuvan energian alkuperätakuut, joilla varmistetaan, että energia on todella tuotettu uusiutuvalla tuotantomuodolla. Pörssisähkösopimuksissa sähköenergian hinta seuraa suoraan sähköpörssin Spot-hintaa, jonka päälle sähkönmyyntiyhtiö lisää yleensä välityspalkkion eli marginaalin, jolla katetaan esimerkiksi mainittuja alkuperätakuita ja Fingrid-maksuja. Kiinteähintaisissa sopimuksissa nämä kulut on sisällytetty mukaan kiinteään hintaan.

Siirtohinnan laskuttaa jakeluverkkoyhtiö

Sähkön siirtomaksua eli verkkopalvelumaksua kerää sähköverkon omistaja, eli jakeluverkkoyhtiö. Maksuja käytetään sähköverkon ylläpitoon ja kehittämiseen. Sähkön siirron hinta perustuu aina jakeluverkkoyhtiön ajantasaiseen sähkön hinnastoon. Myös sähkönsiirto laskutetaan sähkön kulutuksen mukaan. Jakeluverkkoyhtiöt ovat alueellisia toimijoita, joten sähkön käyttökohteen sijainti määrittää automaattisesti sen, minkä yhtiön verkosta sähkö tulee kohteeseen. Tämän takia sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa eri siirtoyhtiöiden kesken. Koska asiakas ei voi kilpailuttaa sähkön siirtohintaa, Energiavirasto valvoo siirtohintojen kohtuullisuutta neljän vuoden mittaisissa jaksoissa.

Oletko joskus ihmetellyt, miksi saat kaksi eri sähkölaskua eri sähköyhtiöiltä? Jos sähkönmyyntiyhtiösi on eri kuin jakeluverkkoyhtiösi, laskutetaan sähkön siirto erillisellä laskulla. Tästä syystä voit saada kaksi laskua eri yhtiöiltä. Jakeluverkkoyhtiön on toimitettava sähköä yhtäläisillä hinnoilla ja ehdoilla, kilpailutitpa sähkönmyynnin mille sähköyhtiölle tahansa. Hinta siirron osalta ei siis nouse, vaikka valitset sähkönmyynnin muulta yhtiöltä kuin paikalliselta verkkoyhtiöltä.

Sähkön verotus

Sähköenergiamaksun ja siirtomaksun lisäksi maksat sähkölaskussasi arvonlisäveroa, sähköveroa sekä valtion huoltovarmuusmaksua. Huoltovarmuusmaksulla katetaan yhteiskunnan varautumisesta ja häiriötilanteiden hallintaan liittyvistä kustannuksista valtiolle syntyviä menoja. Sähköveron ja huoltovarmuusmaksun laskuttaa verkkopalveluyhtiösi sähkönsiirtolaskulla. Suomessa sähkön arvonlisävero on 24 %.

 

Hyvä tapa vaikuttaa omaan sähkölaskuusi on pienentää sähkönkulutustasi. Erityisesti sähkön siirtokulujen osalta se on lähes ainoa vaihtoehto, koska jakeluverkkoyhtiötä et voi kilpailuttaa, ellet sitten halua muuttaa toisen jakeluverkkoyhtiön alueelle. Hyviä vinkkejä sähkön säästämiseen voit lukea tästä blogikirjoituksestamme.

 

Lähde: Energiavirasto