Nordic Green Energy kompensoi hiilijalanjälkeään vuodelta 2021

Nordic Green Energy pyrkii jatkuvasti ohjaamaan toimintaansa ympäristövastuullisempaan suuntaan ja minimoimaan hiilijalanjälkensä. Nordic Green Energy kuuluu esimerkiksi WWF:n Green Office -verkostoon, jonka tavoitteena on tehdä toimistoarjesta entistä ekologisempaa. Päästöjä kuitenkin väistämättä syntyy muun muassa työmatkoista ja osan asiakkaista toivomasta paperilaskutuksesta. Siksi Nordic Green Energy haluaa hyvittää operatiivisesta toiminnasta syntyvän ilmastovaikutuksensa.

Sähkösopimus Helsinki

Vuonna 2021 Nordic Green Energyn Suomen ja Ruotsin yhtiöiden operatiivisen toiminnan aiheuttama kasvihuonekaasujen suora ilmastovaikutus oli yhteensä 24 t. CO2e. Hyvitämme nämä päästöt osallistumalla Gold Standardin rekisteröimään ja sertifioimaan Siaya Cookstoves -projektiin Keniassa. Projektissa muodostetaan mikrolainaryhmiä, joiden avulla perheillä on varaa ostaa tehokkaat liedet koteihinsa. Koska liedet kuluttavat 40-50 prosenttia vähemmän puuta verrattuna avotuleen, vähentävät ne tarvetta polttopuiden käytölle ja siten estävät metsäkatoa alueella. Samalla vapautuu aikaa, joka perheillä muuten kuluisi polttopuiden keräämiseen. Lisäksi hankkeella on myönteisiä terveysvaikutuksia, sillä sisäilma paranee merkittävästi liesien käytön seurauksena. Hanke edistää alueen työllisyyttä ja lisää myös sukupuolten tasa-arvoa paikallisyhteisössä. Hankkeen myöstä on luotu 166 uutta pysyvää työpaikkaa ja näistä 60 % naisille.

Tavoitteeksi päästöjen minimointi

Ilmastokompensointia on kritisoitu siitä, että se kääntää katseen pois itse ongelmasta eli tarpeesta vähentää päästöjä. Jos ihmiset jatkavat toimimista entiseen malliin ja päästöjen määrä pysyy samana tai jopa nousee, ei päästöjen hyvityksellä ole juuri vaikutuksia. Siksi kannattaa aina ensisijaisesti keskittyä omien päästöjen minimoimiseen. Esimerkiksi sähkön käytön vähentäminen ja uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön valitseminen ovat tapoja vaikuttaa omiin päästöihin. Voit laskea oman hiilijalanjälkesi esimerkiksi tällä Sitran elämäntapatestillä.

Varmaa on kuitenkin se, että jos päästöjä ei voida estää, on ne parempi kompensoida kuin aiheuttaa päästöjä tekemättä päästöhyvitystä. Päästöjen kompensoinnin taustalla on kansainvälinen päästöoikeusmarkkina. Mitä enemmän päästöjä kompensoidaan, sitä korkeammaksi hinta päästöoikeudelle nousee ja täten korkeapäästöisen toiminnan kustannus nousee. Tämä kannustaa vähäpäästöisemmän teknologian ja toimintatapojen käyttöönottoon. Siksi myös ilmastokompensoinnilla on varmasti paikkansa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan.

Kuva: Siaya Kenia, ZeroMission