Oral Hammaslääkärit käyttää Nordic Green Energyn toimittamaa, uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköenergiaa

16.05.2024 | Asiakastarina

Oral Hammaslääkärit on Suomen suurin yksityinen suun terveydenhuollon palveluja tarjoava yritys, johon kuuluu 65 hammaslääkäriasemaa ja 5 hammaslaboratoriota lähes 40 paikkakunnalla ympäri Suomen.

Vastuullinen yritystoiminta on laaja kokonaisuus, ja Oralissa siihen panostetaan huomioimalla niin sosiaalinen, hallinnollinen kuin ympäristövastuukin. Suuret kokonaisuudet rakentuvat kuitenkin pienistä osista, esimerkiksi siitä, millaista sähköenergiaa yrityksen toimipisteissä käytetään.

– Suomen suurimpana yksityisenä palveluntuottajana olemme sitoutuneet ymmärtämään oman ympäristövaikutuksemme, ja työskentelemään ja toimimaan mahdollisimman ympäristövastuullisin tavoin arjessamme. Olemme käyttäneet Nordic Green Energyn meille toimittamaa alkuperämerkittyä vihreää sähköä jo vuodesta 2016, kertoo Oral Hammaslääkäreiden hankintapäällikkö Jaana Syväoja.

Nordic Green Energyn toimittama sähköenergia on tuotettu tuuli-, vesi-, tai aurinkovoimalla, ja se on todennettu eurooppalaisen Guarantee of Origin -järjestelmän mukaisesti. Suomessa toimitetun sähköenergian alkuperä rekisteröidään ja todennetaan Fingrid Oyj:n alkuperätakuujärjestelmässä.

– Uusiutuvan energian avulla pienennämme hiilijalanjälkeämme ja tuemme uusiutuvan energian tuotantoa.

Nordic Green Energyn viestintä on läpinäkyvää

Syksyllä 2022 alkanut sähkökriisi muutti sähkön ostamista merkittävästi ja sopimusten sisällöt muuttuivat hyvin vaikeaselkoisiksi asiakkaille.

– Sähkökriisin aikana Nordic Green Energy onnistui tarjoamaan meille sellaisia ratkaisuja, että asiakkuutta pystyttiin jatkamaan silloinkin. Me kilpailutamme sähkön hankinnan kausittain, ja Nordic Green Energy on onnistunut kilpailutuksissa toimimaan läpinäkyvästi sekä viestimään erilaiset sopimusrakenteet meille ymmärrettävästi. Liiketoiminnassa myös hinta on yksi vaikuttava tekijä sopimuksissa.

Oral Hammaslääkäreille vihreys on arvo, ja on tärkeää, että sähkön tuotanto ei tuhoa ympäristöä.

Läpinäkyvän viestinnän lisäksi myös arkipäivän toiminta saa Syväojalta kiitosta.

– Sopimustekniset asiat ovat yksi juttu, mutta toinen tärkeä asia on asiakaspalvelun taso. Emme halua, että yhteistyökumppanimme tekee työstämme haastavampaa vaan että he nimenomaan helpottavat työmme tekemistä. Ketjuliiketoiminnassa sattuu ja tapahtuu jatkuvasti, ja olemme yhteydessä Nordic Green Energyyn viikoittain. Olen ollut tyytyväinen palvelun tasoon.

Oral Hammaslääkäreille vihreys on arvo, ja on tärkeää, että sähkön tuotanto ei tuhoa ympäristöä.

– Valitettavasti sähkönkulutuksen optimointi on yritystoimintamme vuoksi käytännössä mahdotonta, koska potilastyö tapahtuu pääsääntöisesti toimistotyöaikaan. Siksi on tärkeää, että voimme valita sellaisen sähköenergian, joka on luonnolle parempi.

Syväojan mukaan he käyttävätkin markkinoiden kalleinta sähköä siinä mielessä, että liiketoiminta tapahtuu sähkön huippukysynnän aikaan.

Vastuullisuudessa tullaan paremmiksi, mutta ei valmiiksi

Uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähköenergian lisäksi Oralissa halutaan toimia vastuullisesti kaikella tavalla. Syväojan mukaan laitehankinnoissa voisi olla mahdollista suosia energiatehokkaampia laitteita, mutta sellaisia ei käytännössä ole vielä tarjolla markkinoilla.

–  Painotamme hankinnoissa esimerkiksi työergonomiaa, hygieniaa tai lääketieteellisiä aspekteja. Nämä ovat ydinliiketoimintamme, potilasturvallisuuden sekä työolojen kannalta valideja kriteerejä, ja osa kokonaisvaltaista vastuullista toimintaa. Missä vain voimme, pyrimme ottamaan huomioon myös vihreyden.

Kehittämällä ydinliiketoimintaa vastuullisemmaksi, tulee väkisinkin käsitelleeksi monia vastuullisuuden osa-alueita.

– Kun teemme parhaamme vastuullisuuden eri osa-alueilla, tulemme pikkuhiljaa vastuullisemmiksi. Valmiiksi tulemme tuskin koskaan, koska aina löytyy osa-alueita, joita voi edelleen parantaa, Syväoja päättää.

Oral Hammaslääkärit on osa Euroopan johtavaa suunterveyden palveluntarjoajaa, Colosseum Dental Groupia, jonka lopullisena edunsaajana on lasten ja nuorten kehittymistä maailmanlaajuisesti tukeva hyväntekeväisyyssäätiö.