Pörssisähkön hinta nousi vuonna 2021 – mistä hinnannousu johtuu ja miltä lähitulevaisuus näyttää?

 

Pörssisähkön hinnat toteutuivat tavanomaista korkeampina loppuvuodesta 2021. Vastaavaa hintojen nousua ei ole aikaisemmin energiamarkkinoilla nähty, joten kyseessä on ollut hyvin poikkeuksellinen ilmiö. Pörssisähkön hintojen ennustetaan kuitenkin laskevan kevään 2022 aikana, todennäköisesti jo maalis-huhtikuussa.

Suomi on osa pohjoismaista sähkömarkkinaa, joka perustuu hyvin suurelta osalta vesivoimatuotantoon. Viime vuosi on vesivarantojen kannalta ollut haastava, sillä pohjoismaiset vesivarannot laskivat jo kesäkuun puolivälissä pitkän ajan keskiarvon alapuolelle. Sen jälkeen vesivarannot ovat laskeneet entisestään vähäsateisuudesta johtuen. Myös vähäiset tuulet ovat pienentäneet tuulivoimatuotantoa ja näin vaikuttaneet sähkön hintojen nousuun. Säätilan vaikutukset ovat kohdistuneet spot-markkinalle, koska sään ennustaminen pitkälle aikavälille on epätarkkaa. Pörssisähkön hinta määräytyy yhteisen NordPool-sähköpörssin hintojen mukaan, jonka vuoksi uusiutuvien energiamuotojen tuotantovaje näkyy myös Suomessa.

”Pörssisähkön hinnannousuun ovat vaikuttaneet myös voimakkaasti nousseet fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat. Maakaasun rajusti noussut hinta on nostanut sähkön hintaa voimakkaasti Saksassa, johon Pohjoismaat ovat nykyisin suurten siirtokaapeleiden myötä kytköksissä. Päästöoikeuksien hinnat ovat vuoden 2021 aikana tuplaantuneet vuoden 2020 päästötasosta”, kertoo Nordic Green Energyn Portfolio Manager Leo Konttinen.

Pörssisähkö on kautta historian ollut edullisin sähkösopimusmuoto pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Hetkelliset hintapiikit siis tasaantuvat ajan myötä. Vuonna 2020 nähtiin puolestaan erityisen matalia hintoja. Sähkön kuluttaja voi myös omalla kulutuskäyttäytymisellään vaikuttaa sähkölaskun hintaan. Suomessa sähköt ovat edullisimmillaan öisin ja viikonloppuisin, joten sähkön kulutusta voi ja kannattaa ohjata halvemmille vuorokauden tunneille.

Pörssisähkösopimus on edelleen erinomainen vaihtoehto. On hyvä muistaa, että myös muiden sähkösopimustyyppien hinta seuraa pörssisähkön hintaa viiveellä. Tämä tarkoittaa sitä, että pörssisähkön hinta reagoi markkinamuutoksiin aina välittömästi. Markkinahintojen lähtiessä laskuun, pörssisähköasiakas näkee hyödyn laskullaan heti. Muiden sähkötuotteiden hinnat eivät välttämättä reagoi hinnanlaskuun yhtä nopeasti kuin pörssisähkö.

”Tällä hetkellä markkinat ennustavat, että pörssisähkön hinta tulisi huhti-syyskuun 2022 välillä olemaan keskimäärin noin 7 snt / kWh ja vuonna 2023 pörssisähkön hinta olisi keskimäärin enää 6,3 snt / kWh”, kertoo Konttinen.

Voit tutustua Suomen alueen kuukausittaisten Spot-hintojen kehitykseen alla olevassa taulukossa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.  

Pörssisähkön Spot-hinnan kehitys