Sähkömarkkinakatsaus elokuu 2021

Elokuun Nordpoolin spot-hinnat toteutuivat elokuussa korkeimmalla tasollaan sitten vuoden 2006. Alhaiset sademäärät, kylmä säätila, alhaiset tuulituotantomäärät sekä ydinvoiman vuosihuollot nostivat spot-hinnat korkeiksi. Keski-Euroopan vielä korkeammat energiahinnat nostivat Pohjoismaiden vientimääriä. Kuivasta ja vähäsateisesta säästä johtuen pohjoismainen vesitilanne heikentyi merkittävästi, eikä kuivaan säätilaan näytä tulevan lähiaikoina helpotusta. Koska vesivarastot ovat tällä hetkellä normaalia heikommat, vesivoimatuottajien tuotantomäärät uhkaavat jäädä tavanomaista alhaisemmiksi. Pohjoismaisesta sähköntuotantokapasiteetista suurin osa on vesivoimaa.

 

Nasdaqin sähköjohdannaiset olivat koko kuukauden ajan nousussa. Varsinkin talvikuukausien johdannaishinnat ovat nousseet todella voimakkaasti. Nousua aiheutti kovaa vauhtia heikentyvä pohjoismainen vesitilanne, kuivat sääennusteet sekä merkittävästi nousseet polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat. Varsinkin kaasun hinta on noussut voimakkaasti viimeisten kuukausien aikana, mikä on nostanut myös päästöoikeuksien hintoja. Fossiilisten polttoaineiden nousevat hinnat vaikuttavat varsinkin Manner-Euroopan sähkönhintoihin, mitkä ovat siirtoyhteyksien kautta vahvasti kytköksissä myös Pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin. Suomen sähkön johdannaishintoihin vaikutti myös Olkiluodon 3. reaktorin ilmoitettu viivästyminen kolmella kuukaudella, alkuperäisestä maaliskuun lopusta kesäkuulle.

Spot-hinta

Johdannaiset

Futuurit

Aluehintaerotuotteet

Haluatko pysyä kärryillä siitä, mitä sähkömarkkinoilla ja meillä Nordic Green Energyllä tapahtuu? Tilaa uutiskirjeemme!