Sähkömarkkinakatsaus heinäkuu 2021

Nord Pool-sähköpörssin hinnat toteutuivat heinäkuun aikana historiallisen korkeina. Heinäkuun keskihinta oli korkein sitten yhteispohjoismaisen sähköpörssin perustamisen jälkeen vuonna 2000.  Hintojen nousun taustalla oli merkittävän lämmin ja kuiva sää. Pohjoismaiden heinäkuun keskilämpötila oli noin 3℃ ajankohdan normaalia korkeampi. Kuivasta ja kuumasta säästä johtuen vesivoimatilanne heikkeni vahvasti vesivoimaintensiivisissä Pohjoismaissa. Tämä nosti tavallisesti halvemman vesivoimatuotannon hintaa. Korkeampia spot-hintoja tuki myös ajoittain heikko tuulivoimatuotanto, ydinvoimaloiden vuosihuollot sekä Venäjän siirtolinjojen määräaikaishuollot Venäjällä.

 

Nasdaqin sähköjohdannaismarkkinat jatkoivat voimakkaassa nousussa koko kuukauden. Nousun taustalla oli huomattavasti heikentynyt pohjoismainen vesitilanne sekä historiallisen korkeina toteutuneet spot-hinnat. Näiden lisäksi hintarallia tukivat voimakkaasti nousseet kivihiilen johdannaishinnat, Euroopan unionin julkaiseman Fit-for-55 paketin aiheuttama päästöoikeuden hinnannousu sekä Olkiluodon 3. reaktorin käynnistymisen viivästyminen kuukaudella. Kesälomista johtuvat vähäiset kaupankäyntimäärät heinäkuussa laskivat markkinan tehokkuutta. Markkinoiden odotetaan palaavan normaaleihin kaupankäyntimääriin elokuun puoliväliin mennessä.

Spot-hinta

Johdannaiset

Futuurit

Aluehintaerotuotteet

Haluatko pysyä kärryillä siitä, mitä sähkömarkkinoilla ja meillä Nordic Green Energyllä tapahtuu? Tilaa uutiskirjeemme!