Sähkömarkkinakatsaus helmikuu 2022

Helmikuussa johdannaishinnat laskivat tammikuuhun verrattuna. Suomen hinnoissa nähtiin laskua kuukausikeskiarvoon verrattuna jopa 2 snt/kWh. Laskun taustalla oli ajankohdan normaaliin verrattuna lauha ja suhteellisen tuulinen sää. Lisäksi pohjoismaista vesitilannetta paransi erityisesti Norjaan osunut saderintama, joka paransi vesialtaiden tasoa.

Helmikuussa sähkön kokonaiskulutus oli runsaasti ajankohdan normaalitasoa alhaisempi. Tähän vaikutti vähäisempi lämmitystarve lauhemman sään aikana. Pohjoismainen keskilämpötila oli noin 3℃, mikä on runsaasti kuukauden normaalitasoa korkeampi. Ukrainan sodan alkaminen loppukuusta nosti kuitenkin erityisesti Saksan spot-hintoja. Saksan spot-hinnat vaikuttavat myös Pohjoismaihin suurten siirtokaapeleiden kautta.

Tuulivoima Nordic Green Energy

Vaikka spot-hinnoissa nähtiin laskua, Nasdaqin sähköjohdannaismarkkinalla taas johdannaishinnat nousivat voimakkaasti. Alkaneen nousun taustalla on Ukrainan sota ja siitä johtuvat Venäjää vastaan nostetut pakotteet. Maakaasun ja kivihiilen hintojen voimakas nousu alkoi sodan alettua, kun Saksa keskeytti Nord Stream 2 -kaasuputken sertifiointiprosessin. Lisäksi nousuun vaikuttaa sodasta johtuva yleinen epävarmuus fossiilisten polttoaineiden osalta, sillä suurin osa Euroopan fossiilisista polttoaineista saapuu Venäjältä. Energia ja raaka-aineet eivät ole vielä pakotteiden piirissä, mutta tilanne voi muuttua vielä sodan jatkuessa. Useat eurooppalaiset energiatuottajat ovat ilmoittaneet siirtyvänsä pois venäläislähtöisestä kaasusta ja kivihiilestä.

Spot-hinta

Johdannaiset

Futuurit

Aluehintaerotuotteet