Sähkömarkkinakatsaus huhtikuu 2021

Sähkön pörssihinta oli huhtikuussa noin 10 €/MWh kuukauden pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Kokonaiskulutus laski Pohjoismaissa johtuen lauhemmasta ja normaalia korkeammasta lämpötilasta, mutta päästöoikeuksien nousseet hinnat sekä korkeammat Manner-Euroopan hinnat nostivat yhteispohjoismaista spot-hintaa. Suomen aluehinnassa nähtiin ajoittain korkeasta tuulivoimatuotannosta johtuen alhaisia tuntihintoja. Kuukauden keskiarvohinta Suomen osalta oli yhteispohjoismaista systeemispot-hintaa alhaisempi.

Nasdaqin sähköjohdannaismarkkinan johdannaishinnat nousivat kuukauden aikana. Nousun taustaolla olivat päästöoikeuden jatkuva nousu, vesitilannetta heikentävät kuivemmat sääennusteet sekä nousseet Manner-Euroopan hinnat. Päästöoikeuden hintaralli on jatkunut koko kuukauden, noussen kuukauden aikana yli 5,5 €/tonni ja rikkoen 48 €/tonni -rajan. Yhtenä tärkeimpänä tekijänä päästöoikeuden hinnannousun taustalla oli poliittinen päätöksenteko, sillä EU:n odotetaan kiristävän päästötavoitteitaan ja päästöoikeudet ovat oleellinen keino näiden saavuttamiseksi. Keski-Euroopan hinnat nousivat runsaasti päästöoikeuden hintojen mukana, mikä nostaa myös Pohjoismaisia sähkönhintoja. Ydinvoimaloiden vuosihuollot alkoivat kuukauden lopulla, mikä rajoittaa tuotantomääriä Suomessa ja Ruotsissa.

Spot-hinta

Johdannaiset

Futuurit

Aluehintaerotuotteet

Haluatko pysyä kärryillä siitä, mitä sähkömarkkinoilla ja meillä Nordic Green Energyllä tapahtuu? Tilaa uutiskirjeemme!