Sähkömarkkinakatsaus huhtikuu 2022

Huhtikuun aikana nähtiin vaihtelevaa spot-hintojen kehitystä Pohjoismaissa. Suomessa hinnat olivat maaliskuuhun verrattuna tuntuvassa laskussa. Spot-hintojen laskun taustalla oli lämpimäksi kääntynyt sää, mikä vähensi kokonaiskulutustarvetta. Lisäksi suhteellisen korkeana toteutunut tuulivoimatuotanto painoi spot-hintoja alaspäin. Olkiluodon 3. reaktorin testivaihe sekä rajoitetut Ruotsin siirtoyhteydet vaikuttivat yhä laskevasti erityisesti Suomen alueen hintoihin. Ruotsin kantaverkkoyhtiö on rajoittanut tuontikapasiteettia Suomesta, jolloin Suomen energiamääriä viedään aiempaa vähemmän pois maasta.

Tuulivoima Nordic Green Energy

Nasdaqin sähköjohdannaismarkkinalla nähtiin puolestaan huomattavaa nousua kuukauden aikana. Varsinkin vuoden 2022 sisäiset johdannaiset nousivat runsaasti. Runsas nousu johtui edelleen heikentyvästä pohjoismaisesta vesitilanteesta sekä Ukrainan sotatilan pitkittymisestä. Vesitilanne (eli potentiaalinen vesivoimatuotantoon siirtyvä vesimassa) on ollut vuoden 2021 loppupuoliskosta alkaen runsaasti normaalin alapuolella. Tämä johtaa alhaisempiin potentiaalisiin vesivoimatuotantomääriin, mikä aiheuttaa vesivoimatuotantoon voimakkaasti nojaavalle pohjolalle ongelmia. Ukrainan sotatilanteen jatkuminen aiheuttaa erityisesti maakaasumarkkinoille epävarmuutta, mikä johtaa hintojen nousuun.

Spot-hinta

Johdannaiset

Futuurit

Aluehintaerotuotteet