Sähkömarkkinakatsaus kesäkuu 2021

Sähkön pörssihintojen kehitys oli Suomen aluehinnan osalta nouseva verrattuna kesäkuun toteutuneeseen spot-hintaan. Vaikka kokonaiskulutus laski kesän alhaisemmista kulutustarpeista johtuen, markkina nousi silti alhaisen tuulivoimatuotannon, alhaisten sademäärien sekä toukokuussa alkaneen ydinvoimaloiden vuosihuoltokauden vuoksi.

Nasdaqin sähköjohdannaismarkkinan hinnat nousivat lähimpien tuotteiden osalta. Systeemituotteiden lähipäätä nostivat kuivemmat sääennusteet ja siten heikentynyt hydrobalanssi sekä kesäkuun korkeana toteutuneet spot-hinnat. Aluehintaerotuotteiden osalta hintoja nosti Ringhalsin 3. reaktorin pitkittynyt vuosihuolto sekä heikommat siirtoyhteydet Ruotsin ja Norjan välillä, mikä johtaa Suomeen asti tulevan halvemman vesivoiman vähentymiseen. Päästöoikeuden osalta markkina oli kesäkuussa epävarma ja odotti EU:n FIt-for-55 paketin julkistamista, jonka odotetaan vaikuttavan päästöoikeustarpeisiin ja vaatimuksiin. Ydinvoimaloiden vuosihuollot olivat käynnissä lähes koko kuukauden Suomessa.

Spot-hinta

Johdannaiset

Futuurit

Aluehintaerotuotteet

Haluatko pysyä kärryillä siitä, mitä sähkömarkkinoilla ja meillä Nordic Green Energyllä tapahtuu? Tilaa uutiskirjeemme!