Sähkömarkkinakatsaus maaliskuu 2022

Maaliskuussa spot-hinnat nousivat Euroopassa. Suomessa hintojen nousu oli kuitenkin selkeästi rajallisempaa ja Suomen spot-hinta toteutui lähes puolet halvempana kuin muiden Pohjoismaiden hinta-alueiden keskiarvo. Suomen suhteellisesti halvempien hintojen taustalla on Olkiluodon 3. reaktorin testivaiheen käynnistäminen, korkeammat tuulivoimatuotantomäärät, metsäteollisuuden työtaistelutoimenpiteet sekä Ruotsin tuonnin leikkaukset. Olkiluodon 3. reaktorin testivaiheen aikana tuotettu energia myydään spot-markkinalle, jolloin kotimainen tuotantomäärä nousee jatkuvasti. Tuulivoimatuotannon määrä oli kuukauden aikana korkea. Uutta tuulivoimatuotantoa myös rakennetaan ja otetaan käyttöön Suomessa jatkuvasti.

Tuulivoima Nordic Green Energy

Johdannaismarkkinalla nähtiin voimakasta nousua. Nousun taustalla on edelleen heikkona jatkuva pohjoismainen vesitilanne ja Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus markkinalla. Pohjoismainen vesitilanne on ollut koko vuoden ajankohdan normaalia alempana. Tämä vaikuttaa tämän vuoden johdannaishintoihin, koska vesivoimatuotannon odotetaan olevan hintavaa. Vuoristojen lumimäärät eivät vielä maaliskuun loppuun mennessä olleet alkaneet sulamaan, joten vesialtaiden täyttöaste oli matala. Ukrainan sotatilan aiheuttama fossiilisten polttoaineiden hintojen nousu jatkui koko kuukauden ja markkinoilla nähtiin selkeää epävarmuutta tulevaisuudesta. Energia ja raaka-aineet eivät olleet vielä pakotteiden piirissä, mutta tämän odotetaan muuttuvan sodan jatkuessa.

Spot-hinta

Johdannaiset

Futuurit

Aluehintaerotuotteet