Sähkömarkkinakatsaus marraskuu 2021

Marraskuun aikana spot-hinnat nousivat kaikissa Pohjoismaissa. Yhteispohjoismainen spot-hinta toteutui yli 2,7-kertaisesti vuosien 1992 – 2020 marraskuun keskiarvoon verrattuna. Nousevien hintojen taustalla on Pohjoismaissa vallinnut kylmempi ilma, mikä nosti kysyntää huomattavasti kohonneesta lämmitystarpeesta johtuen. Vesivoimatuotanto ei riittänyt kattamaan kysyntää, koska pohjoismainen vesitilanne oli runsaasti normaalin alapuolella. Tuulivoimatuotanto oli marraskuussa myös alle ajankohdan normaalin. Varsinkin loppukuun kovina pakkaspäivinä tuulivoimatuotantoa oli heikosti. Pohjoismainen sähkömarkkina on sidottu voimakkaasti erityisesti Saksan sähkömarkkinaan isojen siirtokaapeleiden takia, jolloin Saksan korkeat pörssisähkönhinnat nostivat myös Suomen hintoja.

Marraskuun aikana korkeana toteutuneet pörssihinnat nostivat mukanaan sähköjohdannaismarkkinaa. Lisäksi johdannaishintaa nostivat kuukauden aikana nousussa olleet Saksan sähköjohdannaishinnat. Saksan hintojen nousun taustalla oli edelleen heikon tarjonnan omaava maakaasun hinta sekä päästöoikeuksien vahvistuneet hinnat. Maakaasun hinnoissa nähtiin kuitenkin ensimmäisen kerran kuukauden aikana laskua, vaikkakin kaasujohdannaiset ovat edelleen kalliita ja todella ailahtelevia. Saksan kaasumarkkinaa valvova viranomainen on keskeyttänyt NordStream 2 -kaasuputken sertifiointiprosessin johtuen EU:n lainsäädännöllisistä seikoista. Tämän seurauksena markkinalla on herännyt huoli kaasun riittämättömyydestä talveksi.

Spot-hinta

Johdannaiset

Futuurit

Aluehintaerotuotteet

Haluatko pysyä kärryillä siitä, mitä sähkömarkkinoilla ja meillä Nordic Green Energyllä tapahtuu? Tilaa uutiskirjeemme!