Sähkömarkkinakatsaus toukokuu 2022

Toukokuussa nähtiin spot-hinnoissa runsasta nousua. Suomessa hintojen nousu oli jopa 67 % huhtikuun keskihintaan verrattuna, mikä on vuoden 2022 korkein kuukausihinta. Spot-hintojen nousuun vaikutti koko kevään heikkona jatkunut pohjoismainen vesitilanne, joka on rajoittanut vesivoimatuotannon määrää. Tämän lisäksi Olkiluodon 3. reaktorissa aloitettiin toukokuussa huolto- ja korjaustyö, mikä keskeytti laitoksen koekäytön. Tämä laski kotimaista ydinvoimatuotantoa. Venäjä lopetti sähköenergian tuonnin Suomeen toukokuun loppupuolella, mikä johti Suomen spot-sähkön hintojen runsaaseen nousuun loppukuusta. Vastavuoroisesti hintojen nousua onneksi pehmitti tavanomaista korkeampi tuulivoimatuotanto sekä 1,4 astetta keskimääräistä korkeampi lämpötila, joka vähensi kokonaiskulutustarvetta.

Sähköjohdannaismarkkinalla jo huhtikuussa alkanut johdannaishintojen nousu jatkui koko toukokuun ajan. Runsainta nousua nähtiin vuoden 2022 hinnoissa, mutta myös vuoden 2023 ja 2024 hinnoissa nähtiin nousua. Vuoden 2022 hintojen nousua vauhditti erityisesti heikkona jatkuva vesitilanne sekä Ukrainan sodasta johtuva polttoainemarkkinoiden kriisitilanteen syveneminen, mikä painottui loppukuuhun pakotteiden voimistuessa. Maakaasumarkkinalla Venäjän päätös ostojen siirtymisistä rupliin aiheutti voimakasta epävarmuutta, sillä useammat EU-maat ilmoittivat, että kyseinen valuuttamuutos ei käy. Maakaasuvajetta on korvattu nestemäisellä maakaasulla sekä Norjan kasvaneella kaasutuotannolla, mikä paransi eurooppalaisten maakaasuvarastojen täyttömääriä huomattavasti.

Spot-hinta

Johdannaiset

Futuurit

Aluehintaerotuotteet