Sähkön hinnan heilahtelut nostavat kulutusjouston tarvetta

25.06.2024 | Blogi

Suomen sähkömarkkinalla omavaraisuus on kasvanut viime vuosina merkittävästi, erityisesti Olkiluoto 3:n uuden ydinvoimalaitoksen sekä kasvaneen uusiutuvan energian tuotannon ansiosta. Järjestelmä tuottaa sähköä suhteellisen edullisesti, mutta on samalla entistä sääriippuvaisempi, mikä on lisännyt hinnanvaihtelua. Viime vuonna Suomessa nähtiin negatiivisia hintoja eniten Euroopassa ja sähkön keskihinta oli negatiivinen 10 päivänä. Toisaalta tämän vuoden tammikuussa pörssisähkön verollinen tuntihinta oli kalleimmillaan 2,35 euroa kilowattitunnilta.

Sähköntuottajien puolelta ratkaisuksi on esitetty vakaamman sähköntuotannon lisäämistä ja esimerkiksi tuotantokapasiteettiin perustuvaa markkinamekanismia. Nopeita ratkaisuja tuskin on odotettavissa, eikä myöskään siirtokapasiteetti muista Pohjoismaista tule hintavolatiliteetin näkökulmasta nousemaan riittävästi lähivuosina. Hintaheilahteluja on siis odotettavissa jatkossakin.

Kulutuksen jousto auttaa

Vakaasti toimivan energiajärjestelmän kannalta olennaista on sähkönkysynnän ja -tuotannon jatkuva tasapaino. Markkinalla tapahtuu koko ajan ja myös kuluttajan ulottuville on tulossa ratkaisuja, joiden avulla kuluttajakin pääsee vaikuttamaan markkinoiden tasapainotukseen. Siinä avainasemassa tulee olemaan kulutusjousto (tai kysyntäjousto), eli sähkönkulutuksen hetkellinen vähentäminen tai lisääminen sähkön tuotantotilanteen mukaisesti. Tämä on tarpeen erityisesti, kun tuotanto on yhä sääriippuvaisempaa tai pohjoismainen halvempi sähkö on siirtoyhteyksien varassa.

Kuluttajat voivat tulevaisuudessa osallistua markkinan tasapainottamiseen kysyntäjoustoa tarjoavien palveluiden kautta. Jo tällä hetkellä häiriöreservejä on rakennettu siten, että suuret sähkönkuluttajat valmistautuvat säätämään kulutustaan tarvittaessa jopa sekunneissa. Näitä voivat olla suuret esimerkiksi ostoskeskukset, kasvihuoneet tai kylmävarastot.

Virtuaalivoimalassa myös tavallisen kuluttajan sähkönkäyttö voi joustaa

Tulevaisuudessa on suunnitteilla virtuaalisia voimaloita, joissa jopa satojen omakotitalojen kulutusta voidaan säätää tarpeen mukaan. Kuluttajat saisivat näissä kompensaatiota varalla olosta ja kriisitilanteissa kulutuksen leikkaamisesta.

Sähkömarkkinoiden hinnoittelun muutos tulee edistämään tätä. Energiajärjestelmän näkökulmasta nykyisen spot-markkinan heikkous on, että nykyinen yhden tunnin kaupankäyntijakso ei enää riitä sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainotukseen. Vuoden 2025 aikana hinnoittelu muuttuu niin, että sähkön hinta määräytyy 15 minuutin välein, mikä mahdollistaa tarkemman kulutuksen ohjauksen. Samaan aikaan teknologian kehittyminen mahdollistaa energian varastoinnin ratkaisuja, joissa edullisempaa sähköä ohjataan esimerkiksi omakotitalon akkuvarastoon tai sähköautoon.

Sähköistyminen ja kulutuksen todennäköinen kasvu tarkoittavat, että pelkkä uusiutuvan energian tuotannon lisääminen ei riitä ratkaisuksi energiatarpeeseen. Kulutusjousto tulee olemaan yhä tärkeämpi mekanismi sähkömarkkinoiden tasapainottamisessa ja varmistamisessa, että energiantarve täytetään kustannustehokkaasti ja luotettavasti.

 

Kirjoittanut: Olli Huhta

Kirjoittanut: Olli Huhta

Operatiivinen johtaja

Olli Huhta on vastannut Nordic Green Energyn sähkökaupasta marraskuusta 2017 alkaen. Nykyään hän toimii NGE:n operatiivisena johtajana. Huhdalla on 17 vuoden kokemus sähkömarkkinoilla työskentelystä.