Sopimusviidakon suitsiminen voi ajaa hinnoittelua pörssisähköön ja pohjoismaiseen malliin

23.08.2023 | Tiedote

Sähköyhtiöiden hinnoittelun valvonta ja sopimusten kriittinen tarkastelu lisää tervettä painetta sähköyhtiöiden läpinäkyvään hinnoitteluun. Kuluttajille siirtyminen pörssisähköön voi pitkässä juoksussa olla edullisinta.

Vilkkaana käyvä keskustelu sähkönhinnoittelusta on lisännyt kuluttajien valveutuneisuutta, mikä parhaassa tapauksessa lisää tervettä painetta myös sähköyhtiöissä tarjota mahdollisimman avoimesti tietoa erilaisista sopimusvaihtoehdoista. Kuluttajariitalautakunta linjasi esimerkiksi kesäkuussa sähkön hinnan korotusten ja määräaikaisten sähkösopimusten kohtuullistamisesta.

Nordic Green Energy lopetti ensimmäisenä sähköyhtiönä kiinteiden sopimusten myynnin jo alkuvuodesta 2022. Yhtiön lähes 80 000 kuluttajasopimuksesta melkein puolet on nyt pörssihinnoiteltuja. Toimitusjohtaja Kenneth Kastrén näkee kuluttajariitalautakunnan päätöksen ennakoivan tulevaa.

“Muissa Pohjoismaissa sähkö on valtaosin pörssihinnoiteltua, esimerkiksi Norjassa osuus markkinasta on yli 90 prosenttia. Voisi sanoa, että määräaikaiset sopimukset ovat suomalainen kummajainen. Pitkällä aikavälillä läpinäkyvä, sähköntuotantokustannuksen ja sähkönkysynnän kullakin hetkellä huomioiva hinnoittelu on kaikkien, myös kuluttajien etu”, Kastrén sanoo.

Kuluttaja vaikuttaa hintaan omilla valinnoillaan

Erilaisten sopimusmallien valikoima on kasvanut, mikä on herättänyt myös hämmennystä. Viimeaikojen turbulensseissa kuitenkin unohtuu helposti, että sähkön hinta ja siihen vaikuttavat tekijät ovat pysyneet vuosikymmenien ajan kutakuinkin vakaina.

Tulevaisuudessa kuluttajat tulevat osallistumaan hintajoustoon itse aktiivisesti, esimerkiksi sähkön pientuotannolla tai energiaa säästämällä. Pörssisähkösopimuksen valinnut kuluttaja voi myös vaikuttaa sähkön hintaan ohjaamalla sähkönkulutustaan halvemmille tunneille.

Tuotannon hintapaineet kasvattavat myös läpinäkyvyyden tarvetta. Esimerkiksi uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön hinta on noussut viimeisen vuoden aikana merkittävästi. Hintaan vaikuttavat sähkön alkuperätakuiden kustannukset, joiden hinnat ovat moninkertaistuneet. Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan, millä energialähteillä sähkö on tuotettu.

Lisätietoja:

Kenneth Kastrén
Toimitusjohtaja
kenneth.kastren@nordicgreen.fi
040 8421939