Vastuullisuus

Nordic Green Energyn tapa on vastuullinen tapa. Pyrimme kaikessa toiminnassamme ottamaan huomioon asiakkaidemme ja yrityksemme pienemmän ekologisen jalanjäljen. Niin energian, palveluiden kuin asioinnin osalta.

Eettiset periaatteet

Nordic Green Energyllä haluamme olla suositeltava sähköyhtiö, joka toimii aina läpinäkyvästi ja eettisesti. Kunnioitamme asiakkaitamme, huolehdimme ympäristöstämme, noudatamme hyvää johtamis- ja hallintotapaa, kilpailemme reilusti ja otamme kaikissa palvelu- ja alihankintasopimuksissa huomioon yrityksemme eettiset ohjeistukset. Muun muassa myynnin ja markkinoinnin kumppanuuksissa edellytetään aina hyvää kaupankäyntitapaa, emmekä salli minkäänlaista aggressiivista tai harhaanjohtavaa myyntiä, joka on otettu aina huomioon alihankintasopimuksissa.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Nordic Green Energyllä vastuullisuus merkitsee sitä, että kannattavassa liiketoiminnassa otetaan huomioon yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja ympäristövastuu kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Tämä tarkoittaa käytännössä niin toimistojen ekologisen jalanjäljen pienentämistä, verojen ja työnantajan maksujen suorittamista sekä elektroniseen asiointiin keskittymistä paperinkäytön välttämiseksi. Suomessa Nordic Green Energy on mm. Green Office-toimisto, toimittaa työnantajamaksut Suomeen ja panostus elektroniseen asiointiin ja laskutukseen kasvaa vuosittain.