Asiakasviestintä ja käytännöt

Pyrimme siihen, että toteuttamamme viestintä asiakkaalle olisi mahdollisimman sujuvaa asiakassuhteiden hoitamiseksi. Asiakasviestintä perustuu Nordic Green Energyn ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen ja sitä toteutetaan niin sähköpostitse, kirjeitse kuin puhelimitse.

Mitä on asiakasviestintä?
Vastaanotat asiakasviestintäämme, mikäli sinulla on sähkösopimus kanssamme ja olet siten asiakkaamme. Asiakasviestinnän avulla pidämme asiakkaamme perillä heidän asiakkuuttaan ja Nordic Green Energyä koskevista asioista.

Viestimme asiakkaillemme sähköpostitse, kirjeitse ja puhelimitse. Viestintämme voi koskea esimerkiksi asiakkaan sähkösopimusta, sähkön hintaa tai uusia palveluita. Osa asiakasviestinnästämme perustuu myös siihen, että Nordic Green Energy hoitaa lakisääteiset velvoitteensa. Esimerkiksi tilatusta sähkösopimuksesta on lähetettävä sopimusvahvistus sähköpostitse tai kirjeitse sopimusehtojen, ajantasaisen lainsäädännön ja muiden sähkönmyyntiä säätelevien asetusten mukaisesti.

 

Miten asiakasviestintä ja suoramarkkinointi eroavat toisistaan?
Asiakasviestintä perustuu asiakassuhteeseen, kun taas suoramarkkinoinnilla pyrimme kohdistamaan potentiaalisille tai nykyisille asiakkaille mahdollisimman kiinnostavia tarjouksia ja tietoa energia-asioista. Suoramarkkinointi auttaa meitä kasvamaan, ymmärtämään asiakkaitamme paremmin ja vahvistamaan asiakassuhteita.

 

Voinko kieltäytyä kokonaan asiakasviestinnästä?
Sopimusvahvistuksien lähettäminen ja hinnanmuutoksista sekä ehdoista tiedottaminen perustuvat ihan sopimusehtoihin ja sähkönmyyntiä koskevaan lainsäädäntöön, minkä vuoksi niistä ei voi kieltäytyä. Lisäksi on tärkeää, että asiakkaamme ovat aina tietoisia omasta sähkösopimuksestaan ja ajantasaisista ehdoista. Sen sijaan voit estää kaiken suoramarkkinoinnin.

 

Miten voin päivittää suoramarkkinointia koskevat luvat?
Mikäli olet uutiskirjetilaaja, voit tilata tai peruuttaa uutiskirjeen helposti milloin tahansa klikkaamalla tästä. Asiakkaanamme voit päivittää kaikki suoramarkkinointia koskevat luvat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muuttamalla asetuksia itse Nordic Green Energyn Oma Virta -palvelussa. Mikäli et vielä ole asiakkaanamme, voit ilmoittaa yhteystietosi Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) kieltopalveluun. Tarkistamme suoramarkkinointikiellot ASML:n kieltopalvelusta.