Markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
Switch Nordic Green AB Filial Finland (tekstissä myöhemmin Nordic Green Energy)

Myllykatu 15
65100 VAASA
Puhelin: 06 357 7750, sähköposti: asiakaspalvelu@nordicgreen.fi

Rekisterin nimi
Nordic Green Energy markkinointirekisteri ja Nordic Green Energy väliaikainen markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisterin pitäminen perustuu voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen vastaanottaa suoramarkkinointia, Nordic Green Energyn oikeutettuun etuun, Nordic Green Energyn ja rekisteröidyn asialliseen yhteyteen, kun Nordic Green Energyllä on oikeus hyödyntää tietoja tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa ja mainonnassa.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterissä olevia tietoja ja henkilötietoja käytetään Nordic Green Energyn suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipidetutkimuksiin tai näihin rinnastettaviin toimiin, kuten uutiskirjeiden lähettämiseen. Nordic Green Energyllä on yhteistyökumppaneita, jotka toimivat Nordic Green Energyn toimeksiannosta. Valtuutetuilla yhteistyökumppaneilla tai muulla Nordic Green Energyn oikeuttamalla alihankkijalla tai järjestelmätoimittajalla on oikeus käsitellä markkinointirekisterin tietoja.

Rekisterin sisältö
Luonnollisen henkilön osalta rekisteri voi sisältää yhden tai useamman tiedon, joita ovat mm: etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, äidinkieli, osoitetieto tai muu asiakkaan itse antama tieto. Suomessa rekisteröidyn yrityksen tai yhteisön edustajan osalta markkinointirekisteri voi sisältää yhden tai useamman henkilötiedon. Rekisteri sisältää mahdolliset asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Rekisterin tietojensäilytys

Henkilötietoja säilytetään vain tässä tietosuojaselosteessa määritettyjen tarkoitusten täyttämisen ajan tai muutoin ilmoitetun ajan, ellei lainsäädäntö vaadi pidempää henkilötietojen säilytysaikaa. Säilytysajat voivat olla erilaisia sen mukaan, mistä henkilötiedosta on kyse.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan tai muun luonnollisen henkilön osalta tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään mm. verkkosivuilla toteutettujen arvontojen, kilpailujen tai täytettyjen lomakkeiden kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä tai päivittää myös Nordic Green Energyn asiakasrekisteristä, väestötietojärjestelmästä, puhelinluettelosta, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton kieltorekisteristä sekä muilta henkilötietoja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä.

Suomessa rekisteröidyn yrityksen tai yhteisön edustajan osalta tietoja voidaan kerätä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä tai kaupparekisteriselosteesta, Suomen Asiakastieto Oy:n tietokannasta tai yrityksen tai organisaation omilta verkkosivuilta. Tieto on voitu myös saada suoraan puhelimitse tai sähköpostitse yrityksen edustajalta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Nordic Green Energyn markkinointirekisteristä ei luovuteta tietoja konsernin ulkopuolisille tahoille. Mahdolliset tietojen luovutukset viranomaisille tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa Nordic Green Energyn yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille, mikäli asiakkaalle toteutettava palvelu sitä vaatii. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme, että henkilötietoja käsitellään ajantasaisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja asiallisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Nordic Green Energyn asiakasrekisteristä ei luovuteta pääsääntöisesti tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli asiakkaalle toteutettava palvelu edellyttää osittaista ulkoistamista kolmannelle osapuolelle palvelun toteuttamiseksi, huolehdimme henkilötietojen riittävästä suojasta ja luottamuksellisuudesta. Nordic Green Energy ei myy henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen perusteet
Materiaali, joka on manuaalisessa muodossa, säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, joita Nordic Green käyttää. Markkinointirekisterin tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on pääsy vain Nordic Green Energyn henkilökunnalla. Nordic Green Energy edellyttää, että työntekijät ja yhteistyöpartnerit noudattavat vaitiolovelvollisuutta koskien markkinointirekisterin tietoja. Kaikilla on käytössä käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot, vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja oikeus kieltää käsittelemästä rekisteröityä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Mahdolliset tarkastus-, oikaisu- tai kieltopyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti allekirjoitettuna osoitteeseen Nordic Green Energy, Myllykatu 15 Vaasa, tai sähköpostitse asiakaspalvelu@nordicgreen.fi.

Muutokset

Nordic Green Energy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Mahdolliset muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

 

Markkinointirekisteri on päivitetty 10.2.2023