Mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

16.2.2023

Nordic Green Energy Suomi -mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

1. Yleistä

Nordic Green Energy Suomi -mobiilisovellus (”Sovellus”) on sovellus, jonka kautta Sovelluksen käyttäjällä on pääsy asiakassuhdetta koskeviin tietoihin, erilaisiin Nordic Green Energyn ja kumppaneidemme tarjoamiin palveluihin sekä käytössäsi oleviin asiakasetuihin. Voit käyttää Sovellusta, jos olet Nordic Green Energyn asiakas.

Kun käytät Sovellusta, käsittelemme henkilötietojasi. Henkilötietojen käsittely tapahtuu tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Nordic Green Energy tuottaman Sovelluksen käyttöön liittyvän henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja käytännöt. Lisäksi sovelletaan sähköasiakkaiden tietosuojaselostetta.

Käyttämällä Sovellusta annat suostumuksesi käsitellä henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa todetulla tavalla.

Sovelluksen rekisterinpitäjä on Switch Nordic Green Ab Filial Finland, Y-tunnus: 2220675-5 (”Nordic Green Energy”), joka rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Lisätietoja tietosuojasta saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Myllykatu 15, 65100 Vaasa.
asiakaspalvelu@nordicgreen.fi
Asiakaspalvelu: puh. 06-357 7750

2. Henkilötietojen kerääminen ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja kerätään ja niitä käsitellään ensisijaisesti asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai käyttäjän suostumukseen perustuen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä myös oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi ottaessasi Sovelluksen käyttöösi, käyttäessäsi Sovellusta tai muulla vastaavalla tavalla. Kun otat Sovelluksen käyttöösi, pyydämme ilmoittamaan nimesi, syntymäaikasi ja matkapuhelinnumerosi, jotta voit kirjautua Sovellukseen ja tarkastella asiakassuhdettasi koskevia tietoja. Sovellusta käyttäessäsi käytämme meille ilmoittamaasi osoitetta sijaintiisi perustuvien asiakasetujen tarjoamiseen. Sovellusta ja sen kautta tarjottavia palveluita, pyydämme sinulta pääsyä matkapuhelimesi tietoihin, jotta voimme tarjota sinulle kyseisiä palveluita. Voit myöhemmin hallinnoida antamiasi pääsyoikeuksia matkapuhelimesi asetuksista. Jos asiakkaanamme oleva henkilö on kutsunut sinut käyttämään Sovellusta, yhdistämme henkilötietosi hänen henkilötietoihinsa, jotta Sovelluksessa näkyvät oikeat tiedot.

Käytämme henkilötietojasi myös Sovelluksen kehittämiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen, Sovelluksen sisällön yksilöimiseen, Sovelluksen käyttäjäseurantaan ja muun käytön tutkimiseen, asiakasviestintään ja markkinointiin.

3. Rekisterin sisältö

Keräämämme henkilötiedot saattavat sisältää mm. seuraavia henkilötietoja:

  • Sovelluksen käytön yhteydessä tai muutoin meille antamasi tiedot, kuten nimi, sähköpostisoite, syntymäaika, matkapuhelinnumero
  • Sovelluksen käyttämisen yhteydessä Nordic Green Energyn keräämät tiedot Sovelluksen käytöstäsi, kuten IP-osoite, laitetunnus, käyttöhetken ajankohta

4. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen

Pääsääntöisesti Nordic Green Energyn Sovelluksen käyttö ei johda henkilötietojesi luovutukseen konsernin ulkopuolisille tahoille. Mahdolliset tietojen luovutukset viranomaisille tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa Nordic Green Energyn yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille, mikäli asiakkaalle toteutettava palvelu sitä vaatii. Nordic Green Energy voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme, että henkilötietoja käsitellään ajan tasaisten sopimusehtojen ja lainsäädännön puitteissa sekä vain siinä määrin kuin on tarpeellista. Nordic Green Energyn voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

5. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Nordic Green Energy ei myy henkilötietojasi tai aseta niitä kaupallisesti kenenkään kolmannen osapuolen saataville. Nordic Green Energy ei pääsääntöisesti luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, kyse on poikkeuksesta, johon on lainmukainen peruste. Tällöin on varmistettu, että vastaanottajamaassa on riittävä tietosuojan taso ja Nordic Green Energy on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi.

6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Nordic Green Energy ei käytä automaattista päätöksentekoa henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä. Nordic Green Energy voi kuitenkin hyödyntää kerättyjä henkilötietoja profilointi- ja personointitarkoituksiin. Nordic Green Energy käyttää Google Analytics- ja Firebase-seurantatyökaluja Sovelluksen käyttötapojen seuraamiseen käyttökokemuksen parantamiseksi.

7. Tarkastus- ja tiedonsaantioikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja oikeus kieltää käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja sekä rajoittaa niiden käsittelyä taikka pyytää niiden poistamista. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Mahdolliset tarkastus-, oikaisu- tai kieltopyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti allekirjoitettuna osoitteeseen Nordic Green Energy, Myllykatu 15, 65100 Vaasa tai sähköpostitse asiakaspalvelu@nordicgreen.fi.

8. Muutokset ja päivitykset

Nordic Green Energy varaa oikeuden tehdä muutoksia ja päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen ilman etukäteistä ilmoitusta sekä kehottaa tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen säännöllisesti.