Tietoa kumppaneille

Käsittelemme yritys- ja henkilötietoja, kun olemme yhteyksissä tai toteutamme yhteistyötä liiketoiminnan eri osa-alueilla sopimukseen tai muuhun syyhyn perustuen. Mikäli kyseessä on sopimusyhteistyö, on sen sisällöstä ja tietojenkäsittelyn laajuudesta kirjattu sopimuksessa ja liitteissä. Tässä selosteessa löydät yleistä lisätietoa henkilötietojen käsittelystä, kun kyseessä on tavaran- ja palveluntoimittajat.

Miten käsittelemme henkilötietoja?
Yhteistyökumppaneiden henkilötietoja käsitellään ja suojataan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti samalla noudattaen maakohtaista lainsäädäntöä. Sopimussuhteessa olevien yrityksien edustajien ja allekirjoitusoikeudellisten edustajien tietojenkäsittelyn laajuudesta on määritelty sopimuksessa, tietojenkäsittelysopimuksessa ja liitteissä.

 

Miksi käsittelemme henkilötietoja?
Käsittelemme henkilötietojasi, kun olemme kartoittamassa yhteistyötä tai aloitamme sopimussuhteen yrityksen kanssa, jossa työskentelet, ja toimit tavalla tai toisella Nordic Green Energyn yhteyshenkilönä. Käsittelemämme henkilötiedot ovat niitä, jotka edustamasi yritys tai sinä itse luovutat Nordic Green Energylle. Käsittelyn tarkoituksena on hallita suhteitamme palveluntarjoajiin ja se perustuu usein sopimusoikeudelliseen perusteeseen.

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme?
Käsittelemme ensisijaisesti yhteystietoja sekä tietoja työstäsi ja asemastasi edustamassasi yrityksessä. Jos toimitat meille tietoja, jotka eivät liity liikesuhteeseemme, mutta joita ei voida erottaa liiketoimintaan liittyvästä viestinnästä, näitä tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen ja ne tallennetaan vain niin kauan kuin meidän on tallennettava liiketoimintaan liittyvät tiedot. Joissakin tapauksissa voimme kerätä muitakin tietoja suostumuksellasi.

 

Kuinka kauan säilytämme tietoja?
Emme säilytä tietoja kauemmin kuin on tarpeen. Siinä tapauksessa, että tietosi sisältyvät tarjoukseen, sopimukseen tai ovat osana sopimuksen täytäntöönpanemiseen liittyvää viestintää, tallennamme ne niin kauan kuin sopimus on voimassa ja on vanhentumisaikojen mukainen. Jos tietosi ovat tavarantoimittajien laskuissa tai niihin liittyvissä kirjanpitoasiakirjoissa ja tositteissa, tallennamme tiedot 7 vuoden ajan huomioiden kirjanpitolaki sekä verotusta ja tilintarkastusta koskevat lait.

 

Välitetäänkö tietoja muille osapuolille?
Emme jaa tietojasi kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Antamasi tiedot säilytetään turvallisesti meillä ja / tai henkilötietojen käsittelijöillä riippumatta siitä, ovatko tiedot sähköisessä vai fyysisessä muodossa. Automaattista profilointia ei tapahdu.

 

Rekisteröityjen oikeudet
Palvelun- ja tavarantoimittajien välillä käsiteltävät tiedot (ei henkilötiedot) ja niissä ilmenevät henkilötiedot ovat usein osa liikesuhteen muodostamista ja ylläpitämistä (tarjous, sopimus, lasku, kuitti). Lisäksi tietojenkäsittelytoimet perustuvat usein lakisääteiseen velvoitteeseen, kuten kirjanpitolaki. Jos nimesi käy ilmi mistä tahansa sopimusoikeudellisesta dokumentista tai kirjanpidollisesta tositteesta, ei näitä voida poistaa edes pyynnöstäsi ennen kuin lakisääteinen velvoite on täytetty. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeuksia ovat: Henkilötietojesi tallentamiseen ja käsittelyyn liittyvien virheiden korjaaminen (GDPR: 16 artikla), tietojen poistaminen, esimerkiksi jos tarkoitusta ei enää ole tai jos aiemmin annettu suostumus peruutetaan (GDPR: 17 ja 18 artikla), käsittelyn rajoittaminen, kuten henkilötietojen oikeellisuuden riitauttaminen tai oikeudellisten vaatimusten esittäminen (GDPR: 18 artikla), oikeutettuun etuun perustuvan käsittelyn vastustaminen (GDPR: 21 artikla) ​​ja toimittamiesi tietojen siirrettävyys koneellisesti luettavassa muodossa (GDPR: 20 artikla).

 

Yhteydenotot ja kyselyt
Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä Nordic Green Energyn yhteyshenkilöösi tai kirjallisesti lähettämällä kirje alla olevaa postiosoitteeseen.

Postiosoite:
Nordic Green Energy
Myllykatu 15
65100 Vaasa

Tämä yhteistyökumppaneiden henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste ei ota kantaa sopimussuhteen rooleihin ja vastuisiin liittyen rekisterinpitäjään tai käsittelijään, tai millään tavoin ylikirjoita sopimuksen, tietojenkäsittelysopimuksen tai sopimuksen liitteiden sisältöä.  Selosteen tarkoitus on kuvata mahdollisten henkilötietojen käsittelyä yritysten välisen liikesuhteen muodostamisen, ylläpitämisen ja päättymisen aikana.