Tuore tutkimus: Pörssisähkösopimusten määrä kaksinkertaistui vuoden 2023 aikana

20.12.2023 | Tiedote

Taloustutkimuksen tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan 29 %:lla suomalaisista on tällä hetkellä pörssisähkösopimus. Pörssisähkön suosio on kasvanut, sillä Energiaviraston tietojen perusteella pörssisähkösopimusten osuus oli vuoden 2022 lopussa 13,7 prosenttia kaikista sähkön vähittäissopimuksista.

Taloustutkimus selvitti sähkönmyyntiyhtiö Nordic Green Energyn toimeksiannosta suomalaisten sähkösopimusten tilannetta. Tutkimuksessa oli vastaajina 2497 Manner-Suomessa asuvaa 15-79-vuotiasta suomalaista. Aineisto on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan väestöjakaumaa vastaavaksi.

Tutkimuksen mukaan määräaikaisten tai toistaiseksi voimassa olevien kiinteähintaisten sopimusten osuus on 57 prosenttia. Kun vastaajilta kysyttiin, millaisen sopimuksen he valitsisivat jos nyt olisivat vaihtamassa sopimusta, niukasti alle puolet, 49 prosenttia, valitsisi kiinteähintaisen määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen.

Kuluttajien keskuudessa on kuitenkin edelleen paljon epävarmuutta viimeaikaisten markkinahintojen voimakkaan vaihtelun vuoksi, sillä neljännes (26%) ei osaa sanoa millaisen sopimuksen nyt valitsisi. Erityisesti kerrostalossa asuvat (29%) eivät osaa sanoa mikä sopimustyyppi olisi tällä hetkellä kiinnostava. Tähän voi vaikuttaa myös kerrostaloasuntojen suhteellisesti pienempi sähkönkulutus.

“Kiinteähintaiset ja erityisesti määräaikaiset kiinteähintaiset sähkösopimukset ovat suomalainen erikoisuus. Muissa Pohjoismaissa sähkö on valtaosin pörssihinnoiteltua, esimerkiksi Norjassa niiden osuus markkinasta on yli 90 prosenttia”, toteaa Nordic Green Energyn toimitusjohtaja Kenneth Kastrén.

Nordic Green Energy lopetti Suomessa ensimmäisenä sähköyhtiönä kiinteiden sopimusten myynnin jo alkuvuodesta 2022. Yhtiön lähes 80 000 kuluttajasopimuksesta noin 60 prosenttia on nyt pörssihinnoiteltuja.

Tulevaisuuden valtavirtaa

Nordic Green Energy uskoo, että pitkällä aikavälillä sähkömarkkina lähestyy pohjoismaista markkinamallia. Parantuneet siirtoyhteydet ja lisääntynyt tuotantokapasiteetti vähentävät hinnan vaihtelua.

Lisäksi tänä vuonna käyty vilkas keskustelu sähkösopimusten ja -hinnoittelun läpinäkyvyydestä on saattanut lisätä kuluttajien kiinnostusta pörssisähköä kohtaan.

Toisaalta sähkön hinnan ennakoitavuutta voivat tuoda myös uudet tuotteet. Esimerkiksi kiinnostus hybridisopimuksiin, jossa osa hinnasta on kiinteähintainen ja osa muodostuu käyttöajankohdan ja kulutuksen perusteella, on Taloustutkimuksen mukaan korkeampi kuin mitä tuotetta on tällä hetkellä käytössä. Hybridisopimus on tällä hetkellä 3% käyttäjistä, mutta 6% harkitsee sitä vaihtoehtona mikäli joutuisi uusimaan sopimustaan lähiaikoina.

”Tuotannon hintapaineet kasvattavat myös läpinäkyvyyttä. Tulevaisuudessa kuluttajat tulevat osallistumaan hintajoustoon itse aktiivisesti, esimerkiksi sähkön pientuotannolla tai energiaa säästämällä. Hybridituotteet soveltuvat pörssisähkön lisäksi valistuneelle kuluttajalle mainiosti”, Kastrén sanoo.

Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen teetti Nordic Green Energy. Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä marraskuussa 2023 ja siihen vastasi 2497 henkilöä. Otos muodostettiin siten, että se kattaa Manner-Suomen 15-79-vuotiaan väestön. Aineisto on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan väestöjakaumaa vastaavaksi.

Lisätietoja:

Kenneth Kastrén
Toimitusjohtaja
Nordic Green Energy
kenneth.kastren@nordicgreen.fi
p. 040 8421939