Tämä yritys ui vastavirtaan. Työntekijäkokemus nousussa kaikilla mittareilla. Yksi merkittävä muutos sen takana.

21.05.2024 | Uutinen

Tiettyjen tutkimusten mukaan, suomalaisissa yrityksissä työntekijöiden kokema työhyvinvointi on laskemassa tai jopa pohjamudassa. Mutta Nordic Green Energy ui täysin vastavirtaan. Yritys nimittäin kasvatti henkilöstön työhyvinvointia vuodessa kaikilla mittareilla. Takana on merkittävä panostus esihenkilötyön kehittämiseen ja perusasioiden tekemiseen erittäin hyvin. Organisaatioissa on valtavasti hyödyntämättä olevaa potentiaalia esihenkilötyössään. Hyvä esihenkilötyö vaikuttaa suoraan sekä työhyvinvointiin, että tuottavuuteen.

Nordic Green Energyn missio on tehdä asiakkailleen uusiutuvalla ja ilmastoystävällisellä energialla tuotetun sähkön hankinnasta helppoa sekä auttaa hallitsemaan sähkönkulutustaan. Suomen päätoimisto sijaitsee Vaasassa, jossa työskentelee valtaosa Nordic Greenin 60 työntekijän energisestä henkilöstöstä.

Kenneth Kastrén aloitti toimitusjohtajana Nordic Green Energyllä loppuvuodesta 2022. Pian sen jälkeen he alkoivat systemaattisesti kehittää esihenkilötyötä. Kehitystyössä heitä ovat tukeneet muun muassa Humbol ja Työeläkeyhtiö Elo.

– Kyse ei ole rakettitieteestä. Nyt olemme antaneet paljon enemmän aikaa ihmisille ja käyneet heidän kanssaan jatkuvia ja merkityksellisiä keskusteluita. Näinkin yksinkertainen asia vaikuttaa hyvinkin merkittävästi työntekijäkokemukseen, kertoo Kenneth Kastrén.

Vasemmalta Anne Väisänen (Elo), Kenneth Kastrén (Nordic Green), Joonas Rustholkarhu (Nordic Green), Andy Lundström (Humbol). Valokuvaaja: Sami Pulkkinen

Yksi Nordic Greenin kumppaneista on Humbol, joka on kehittänyt digitaalista alustaa esihenkilötyön tueksi.

– 3 vuodessa, kun olemme kehittäneet Humbol-palvelua, olemme löytäneet selkeän ”reseptin”, jonka avulla voi kehittää työntekijäkokemusta systemaattisesti ja todistetusti. Nordic Green on tehnyt kaiken oikein, kertoo Humbolin toimitusjohtaja Andy Lundström.

Humbolin alusta auttaa tekemään esihenkilötyön perusasiat hyvin: käymään merkityksellisiä keskusteluja, asettamaan hyviä tavoitteita ja varmistamaan, että tiimin jäsenet saavat riittävästi palautetta. Perinteiset HR-järjestelmät ovat monesti olemassa pelkästään tietojen tallentamista varten. Esihenkilöt ovat kuitenkin kiireisiä, he kaipaavat konkreettista tukea ja parempia työkaluja, jotka helpottavat heidän arkeansa. Humbol keskittyy saamaan aikaan tekoja, ei vain tallentamaan tietoja.

– Työkalumme muun muassa antaa valmiit mallit työntekijäkeskusteluihin, varaa niitä automaattisesti ja varmistaa, että niihin valmistaudutaan. Tämä säästää esihenkilöiden työaikaa merkittävästi. Samalla työ helpottuu ja systematisoituu ja he voivat johtaa paremmin. Esihenkilötyö on lopultaan palvelutyötä. Autamme esihenkilöitä palvelemaan “asiakkaitaan” mahdollisimman hyvin, jatkaa Andy Lundström.

Systemaattinen panostuksemme työntekijäkokemukseen on heijastunut takaisin erittäin hyvinä tuloksina sekä henkilöstömittareissa ja työyhteisökyselyssä että työn tuottavuudessa.

Joonas Rustholkarhu

Nordic Green Energy

Joonas Rustholkarhulla, Nordic Greenin henkilöstöpäälliköllä, on ollut merkittävä rooli esihenkilötyön kehittämisessä

– Meille oli tärkeää löytää käyttäjäystävällinen alusta, jonka ympärille voimme rakentaa toimivan konseptin keskusteluihin, henkilöstömittauksiin sekä työtavoitteiden seurantaan. Humbolin avulla, sen lisäksi, että saimme luotua selkeän prosessin, voimme myös varmistaa, että se toteutuu, eikä jää pelkäksi kauniiksi suunnitelmaksi. Systemaattinen panostuksemme työntekijäkokemukseen on heijastunut takaisin erittäin hyvinä tuloksina sekä henkilöstömittareissa ja työyhteisökyselyssä että työn tuottavuudessa.

Työeläkeyhtiö Elo vastaa 490 000 työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehtii 250 000 eläkkeensaajasta ja 30 miljardin euron sijoitusomaisuudesta. Elon missio eli olemassaolon syy, on luoda elämänmittaista turvaa asiakkailleen. Elo huolehtii, että asiakkaat saavat ansaitsemansa eläkkeet nyt ja tulevaisuudessa, tukee asiakkaitaan työkykyjohtamisessa ja sijoittaa eläkevarat vastuullisesti.

Työkykyjohtaminen on ennakoivaa, tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa. Onnistuminen työkykyjohtamisessa näkyy mm. matalampina sairauspoissaoloina, alempina työkyvyttömyyskustannuksina ja parempana tuottavuutena.

– Elo tarjoaa erinomaiset työkykyjohtamisen palvelut ja työkalut riskien kartoittamiseen. Pitkäaikaisena kumppanina Elo on oppinut tuntemaan yrityksemme strategian ja tavoitteet. Esimerkiksi Elon työyhteisökyselystä meillä on dataa yli kymmenen vuoden ajalta, ja heiltä olemme saaneet tärkeää tukea tulosten tulkintaan, jatkotoimenpiteisiin sekä niiden seurantaan. Työyhteisökyselyn avulla sekä keskustellessamme Elon asiantuntijoiden kanssa olemme löytäneet sen hetkiset kehityskohteemme ja voineet tehdä panostuksia oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tämän vuoden työyhteisökyselyn huikea tulos osoitti, että olemme onnistuneet toimissamme, kertoo Joonas Rustholkarhu.

On hienoa nähdä, kuinka tärkeäksi Nordic Greenissä koetaan henkilöstö ja esihenkilötyöhön panostaminen.

Anne Väisänen

Työeläkeyhtiö Elo

Anne Väisänen, Elon yhteyspäällikkö on seurannut ja ollut mukana tukemassa Nordic Greenin kehitysmatkaa esihenkilötyön kehittämisessä.

– On hienoa nähdä, kuinka tärkeäksi Nordic Greenissä koetaan henkilöstö ja esihenkilötyöhön panostaminen. Nordic Greenissä toteutetussa Elon työyhteisökyselyssä näkyy upea kehitys esihenkilötyön osalta, mutta kehitys näkyy myös kaikkien mittareiden kohdalla. Kyselyssä tutkitaan työkyvyn eri osa-alueita; oman työn hallintaa, työyhteisön ja lähijohtamisen toimivuutta, osaamisen hyödyntämistä sekä yksilön toimintakykyä ja voimavaroja. Esihenkilötyöllä on näihin kaikkiin osa-alueisiin suuri vaikutus. Nordic Green on ollut myös valmis tarttumaan työyhteisökyselystä esiin nousseisiin kehittämiskohteisiin. Tämä viestii henkilöstölle sen, että heitä kuunnellaan ja asioita halutaan kehittää koko ajan paremmaksi. Elo on saanut olla kyselyn lisäksi Nordic Greenin tukena sparraamalla esihenkilöitä ja tuomalla konkreettisia keinoja arkeen, millä ylläpitää henkilöstön hyvää työkykyä. Hienoa, kun työkykyjohtaminen on osa yrityksen strategiaa ja siihen on sitoutunut niin johto, kuin esihenkilötkin.

Yhteystiedot

Nordic Green Energy
Kenneth Kastrén
040 842 1939
Kenneth.Kastren@nordicgreen.fi

Joonas Rustholkarhu
040 5161794
joonas.rustholkarhu@nordicgreen.fi

Humbol
Andy Lundström
044 3200 362
andy@humbol.app

Elo
Anne Väisänen
040 662 4115
anne.vaisanen@elo.fi