Energiaa vesivoimasta

Vesivoima on yleisin uusiutuvan energian tuotantomuoto Pohjoismaissa. Hyvän saatavuuden vuoksi vesisähkö on myös edullinen vaihtoehto.

Suomessa on vesivoimalaitoksia noin 250 kappaletta, ja Suomen vesivoimakapasiteetti on noin 3 190 MW. Vesivoiman osuus on ollut noin 4 prosenttia Suomen koko energiantuotannosta ja 10–15 prosenttia sähköntuotannosta viime vuosina. (Motiva)

Tee vesivoimalla tuotetusta sähköstäsi vastuullisempaa

Vesivoima on toimintavarma energialähde

Vesivoima on uusiutuva ja toimintavarma energialähde. Sen tuotantoa pystyy joustavasti lisäämään ja vähentämään kysynnän mukaan, joten vesivoima soveltuu hyvin esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman tuotannon vaihteluiden tasoittamiseen. Vesivoima ei tuota kiinteitä jätteitä eikä juuri CO2-päästöjä.