Uusiutuvan energian vuosikymmen

 

Ilmastonmuutos on aihe, joka on puhuttanut laajasti kuluneen vuosikymmenen ajan. Ilmaston lämpeneminen lähestyy jo 1,5 asteen rajaa ja IPCC:n raportin mukaan tilanne on kriittinen. Energiamurroksen vauhdittamisella globaalisti on merkittävä rooli ilmaston muutoksen jarruttamisessa. Kuitenkin viimeisten vuosien aikana Suomessa on nähty myös kehitystä ja suunta on kohti parempaa etenkin energiatoimialalla.

 

Uusiutuvan energian käytössä Suomi kuuluu EU-maiden kärkijoukkoon. Muita erinomaisesti suoriutuvia maita ovat Ruotsi, Latvia ja Itävalta. Kotimaassa uusiutuvan energian painopiste on selkeästi puussa ja bioperäisissä kierrätyspolttoaineissa. Vertailuna Ruotsissa ja Itävallassa uusiutuvan energian tuotannosta merkittävä osa on vesivoimaa. Uusiutuvan energian käyttöä pyritään energia- ja ilmastostrategian sekä hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti lisäämään nykyisestä. Tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. Energiatuotannon kehittymisessä kohti ympäristöystävällisempää tuotantojakaumaa myös loppukäyttäjien energiatottumuksilla on suuri vaikutus. Kodin ekologisen jalanjäljen pienentäminen tapahtuu niin energiaa säästämällä kuin valitsemalla ja antamalla äänensä markkinoilla puhtaamman energian puolesta. Lähde: Motiva

 

Aurinkoenergian osuus energiatuotannossa on kasvanut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana koko Euroopassa. Energiateollisuus ry:n teettämästä vuosittaisesta energia-asenne-tutkimuksesta selviää, että aurinkoenergia on suosituin tulevaisuuden energialähde, jonka lisäämistä kannatti 89% vastaajista. Tuulen ja veden vastaavat lukemat olivat 83% ja 60%. Vesivoima on säilyttänyt suosionsa hyvin. Vain 7 % vastaajista kannatti vesivoiman vähentämistä. Edellisenä vuonna vastaava lukema oli 6%. Fossiilisten polttoaineiden käytön lisäämisen kannatus jäi hyvin alas, öljyn osalta yhteen ja kivihiilen osalta kahteen prosenttiin. Energiaviraston selvityksen mukaan pelkästään 2017 Suomessa kapasiteetti 2,5 kertaistui.  Lähde: Energiateollisuus ry

 

Ilmastonmuutoksesta uutisoidaan viikoittain, ja yhä useammin mainitaan ilmastoahdistus, joka syntyy siitä ajatuksesta, ettei sille välttämättä voi mitään. Jokaisen panoksella on kuitenkin merkitystä, ja voimme keskittyä tekemään sen mikä on mahdollista. Lisäksi pienemmät sähkö- ja vesilaskut motivoivat tarkastelemaan omaa sähkönkäyttöä. Esimerkiksi Nordic Green Energyn asiakkaana näet kaikki sähkönkulutukseen liittyvät tietosi Oma Virta -palvelusta. Arjen energiansäästöä syntyy esimerkiksi silloin, kun sammuttaa aina sähkölaitteet, kun ne eivät ole käytössä. Vedenkäytön sääteleminen on myös helppo ja kätevä tapa vähentää energiankulutusta, vettä ei kannata jättää juoksemaan hanasta esimerkiksi tiskaamisen aikana ja omaa suihkussa käyntiä nopeuttamalla säästöä syntyy jo merkittävästi. Työmatkailu kannattaa tehdä kävellen tai pyörällä auton sijaan, jos etäisyydet mahdollistavat sen.