Näin selviät sopimusviidakossa

25.09.2023 | Blogi

Sähkömarkkinoilla tilanne muuttuu nyt kuluttajan näkökulmasta vauhdilla. Sopimuksesta riippuen sähköstä maksettu hinta voi nousta nopeasti, mutta muutos voi yhtä lailla koitua myös kuluttajan hyödyksi.

Moni kuluttaja onkin viimeisen vuoden hintamyllerryksen keskellä pohtinut erilaisten sähkösopimusten hyötyjä ja haittoja.

Keräsimme muutaman vinkin siihen, mihin uutta sähkösopimusta solmiessa kannattaa ainakin kiinnittää huomiota:

Ota selvää, mikä sähkösopimus sopii sinulle parhaiten

Kilpailuttaessa sähkösopimukset jaetaan yleensä niin sanottuihin määräaikaisiin sähkösopimuksiin ja spot-hintaisiin (niin sanottu pörssisähkö) sopimuksiin. Monella suomalaisella on kuitenkin vielä toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jossa on kiinteä hinta ja joka saattaa muuttua kuukauden varoitusajalla.

Jokaisessa sähkösopimuksessa on omat hyvät ja huonot puolensa, ja varsinkin muuttuvahintaiset pörssisähkösopimukset ovat kuluvan vuoden aikana lisänneet merkittävästi suosiotaan kuluttajien keskuudessa.

Sopimusta valittaessa kannattaa pitää mielessä etenkin oma rahatilanne ja se, kuinka suuren taloudellisen riskin asiakas on valmis sopimusta tehdessä ottamaan. Pörssisähkösopimuksen valinnut kuluttaja voi toisinaan maksaa sähköstään paljon, mutta toisaalta joinain kuukausina laskut voivat olla todella pieniä. Suurin ero määräaikaisissa ja spot-hintaisissa sähkösopimuksissa liittyy sopimuksen irtisanomiseen: määräaikainen sopimus sitoo niin asiakasta kuin yhtiötä tietyn ajanjakson ajan, mutta pörssisähkösopimuksen asiakas voi irtisanoa milloin tahansa.

Määräaikainen ja kiinteähintainen sopimus voikin olla asiakkaalle vaivattomampi ratkaisu, mutta sähkönmyyjä hinnoittelee kiinteähintaisiin sopimuksiin oman riskilisänsä, mikä näkyy asiakkaan maksamassa hinnassa. Pörssihinnoitelluissa sopimuksissa asiakas voi taas säästää omalla kulutuskäyttäytymisellään, tosin nopeissa hintavaihteluissa on omat riskinsä. Koska sähkönhinta vaihtelee tuntitasolla, voi rahaa säästää ajoittamalla kulutusta vuorokauden halvimmille tunneille.

Lue pikkupräntti huolella

Sopimusehtojen yksityiskohtainen tiiraaminen on tuskin kenenkään lempiharrastus, mutta sähkösopimuksia vertaillessa niin sanottu pikkupräntti on syytä lukea huolella.

Monet sähkösopimukset voivat vaikuttaa ensi silmäyksellä samoilta, mutta ainakin näihin muutamaan pieneen yksityiskohtaan kannattaa kiinnittää eri sopimuksia vertaillessa huomiota:

  • Onko hinta varmasti sama koko sopimuskauden ajan? Joidenkin määräaikaisten sopimusten ehdot mahdollistavat sovitun hinnan muuttamisen jo pian sopimuksen solmimisen jälkeen. Tällöin sopimuksen tekohetkellä ilmoitettu hinta ei välttämättä kerro mitään siitä, kuinka paljon asiakas tulee tosiasiassa sähköstään maksamaan. Yleensä karu totuus paljastuu asiakkaalle vasta siinä vaiheessa, kun lasku kilahtaa sähköpostiin.
  • Hyvitetäänkö miinussähkö? Spot- eli markkinahintaisissa sopimuksissa on eroja: esimerkiksi kaikki spot-sopimukset eivät sisällä ehtoa, jonka mukaan asiakas saa hyvityksen käyttämästään sähköstä, jos sähkön hinta painuu negatiiviseksi.
  • Huomioi sopimuksen irtisanomisaika. Siinä, missä sopimuksen hintatiedot tuodaan esiin usein näkyvästi, voi sopimuksen irtisanomisaikaa joutua etsimään tarkemmin. Sopimusta tehdessä onkin hyvä tarkistaa sen irtisanomisaika, jolloin asiakas varmasti sopimusta tehdessään tietää, mihin on sitoutunut.

Sähkösopimusten kilpailuttaminen kannattaa

Sähkösopimusten vertailu saattaa helposti unohtua, ja moni suomalainen ei ole koskaan kilpailuttanut sähkösopimustaan. Suomalaisten valistuneisuus on viime vuosina varmasti kohentunut, mutta syynä vähäiseen kilpailutukseen saattaa olla myös epätietoisuus siitä, että sopimuksia on mahdollista kilpailuttaa.

Sopimuksen kilpailutus kannattaa aina, sillä mitä pidempään asiakkaan sähkösopimus on säilynyt samana, sitä todennäköisemmin uuden sopimuksen ehdoissa on neuvotteluvaraa. Sähkösopimuksista puhuttaessa sanonta “vanhassa vara parempi”, ei siis yleensä pidä paikkaansa.

Ole tarkkana netin hintavertailuissa

Moni on varmasti tutkinut eri sähkösopimusten sisältöjä netin hintavertailupalveluiden avulla. Palvelut voivat tarjota nopeasti tietoa eri sopimusten ehdoista ja näin asiakas säästää aikaa verrattuna siihen, että selvittää samat asiat yksittäin jokaisesta yhtiöstä vuorollaan.

Netin sähkövertailupalveluihin liittyy kuitenkin omat sudenkuoppansa.

Kaikki palvelut eivät välttämättä vertaile keskenään kaikkia markkinoilla olevia sähköyhtiöitä. Tällöin palvelun käyttäjälle näytetty vertailun tulos on vaillinainen, eikä siten todellisuudessa välttämättä esimerkiksi kerro kaikkein halvinta sähkömarkkinoilta löytyvää sopimusta.

Hintavertailupalveluiden tarjoamat sähkösopimukset saattavat toisinaan myös liittyä johonkin kampanjaan, jolloin sopimus voi poiketa esimerkiksi suoraan sähköyhtiön nettisivujen kautta hankitusta vastaavasta sopimuksesta.

Erilaiset hybridi- ja kulutusvaikutussopimukset vaikuttavat sähkön lopulliseen hintaan, mikä omalta osaltaan hankaloittaa erilaisten sopimusten vertailua.

Lisäksi on hyvä muistaa, ettei sopimuksen hinta ole kaikki kaikessa – vertailupalvelun kautta ei välttämättä käy ilmi, millaisia lisäpalveluita tai millaista asiakaspalvelua sopimukseen sisältyy.

Kirjoittanut: Harry Sjöberg

Kirjoittanut: Harry Sjöberg

Myyntijohtaja

Harry Sjöberg vastaa Nordic Green Energyn Suomen kuluttaja- ja yritysmyynnistä. Hän siirtyi NGE:lle vuoden 2023 alussa ja työskenteli ennen tätä varainhoidon parissa vakuutusalalla.