Mobiilisovelluksen käyttö- ja sopimusehdot

 

23.2.2023

Nordic Green Energy Suomi -mobiilisovelluksen käyttö- ja sopimusehdot

  1. Tietoa palvelusta ja ehtojen soveltamisala

Nordic Green Energy Suomi -mobiilisovellus (”Sovellus”) on matkapuhelimeen ja/tai tablettiin ladattava tietopalvelu, jota voivat käyttää Switch Nordic Green AB Filial Finland, Y-tunnus: 2220675-5 (”Nordic Green Energy”) kanssa sopimuksen tuotteiden ja palveluiden toimittamisesta tehneet luonnolliset tai juridiset henkilöt (”Käyttäjä”).

Sovellus tarjoaa pääsyn tietoihin tuotteista ja palveluista, jotka Käyttäjä on ostanut tai tilannut Nordic Green Energyltä. Sovellus voi sisältää ja sen kautta voi saada tietoa asiakkuuteen liittyvistä eduista, palveluista ja tarjouksista. Nordic Green Energy voi lisätä omia tai kolmansien palveluntarjoajien tuotteita sekä palveluita Sovellukseen.

Sovelluksen lataamalla Käyttäjä hyväksyy nämä käyttö- ja sopimusehdot sekä Nordic Green Energy Suomi -mobiilisovelluksen tietosuojaseloste ja sähköasiakkaiden tietosuojaseloste itseään sitoviksi ja ne muodostavat Sovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen Käyttäjän ja Nordic Green Energyn välille. Lisäksi Sovellukseen sovelletaan Nordic Green Energyn yleisiä sopimusehtoja. Kaikki mainitut ehdot ja selosteet muodostavat sopimuskokonaisuuden, jotka sitovat Käyttäjää ja koskevat kaikkea Sovelluksen sekä sen kautta saatavilla olevien Nordic Green Energyn tuottamien palveluiden tai tuotteiden käyttöä (”Ehdot”).

2. Laitevaatimukset

Sovellus on saatavilla Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiä tukeviin laitteisiin. Käyttäjän vastuulla on, että laitteen käyttöjärjestelmä on päivitetty uusimpaan versioon. Voidakseen käyttää Sovelluksen päivitettyä sisältöä ja palvelun uusinta versiota Käyttäjän laite on oltava kytkettynä langattomaan verkkoon tai mobiiliverkkoon mobiilidatan kautta. Tietyt Sovelluksen päivitykset saattavat vaatia uudelleenkirjautumisen Sovellukseen.

Käyttäjä vastaa itse sovelluksen käytön edellyttämien laitteiden ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, niiden kustannuksista sekä toimivuudesta.

3. Sopimuksen kesto ja irtisanominen

Sovelluksen käyttämiseen liittyvät Käyttäjän hyväksymät Ehdot ovat voimassa niin kauan kuin Sovellus on asennettuna Käyttäjän laitteelle. Käyttäjän asiakassuhde tai -suhteet Nordic Green Energyn kanssa jatkuvat ja mm. Nordic Green Energyn sopimusehdot sitovat Käyttäjää, vaikka Sovellus poistetaan laitteesta.

4. Sovelluksen hinta- ja maksutiedot

Sovellus on lähtökohtaisesti maksuton sen Käyttäjille.

Sovellus muuttuu maksulliseksi, jos Käyttäjä on tilannut, ottanut käyttöönsä tai käyttää Sovelluksessa tarjolla olevia lisätuotteita tai -palveluja, joiden Nordic Green Energy on ilmoittanut olevan maksullisia. Jos Käyttäjä on tilannut, ottanut käyttöönsä tai käyttää Sovelluksessa tarjolla olevia maksullisia lisätuotteita ja -palveluja, on Nordic Green Energyllä oikeus veloittaa Käyttäjää lisätuotteista ja -palveluista. Käyttäjän tilaamien, käyttöönsä ottamien tai käyttämien lisätuotteiden ja -palvelujen hinta veloitetaan suoraan Käyttäjän sähkölaskulla. Lisätuote tai -palvelu näkyy Käyttäjän laskulla omalla erillisellä rivillään.

Maksulliset lisätuotteet ja -palvelut veloitetaan tilauksen, käyttöönottohetken tai käyttämishetken voimassa olevan lisätuotteiden tai -palveluiden hinnan perusteella. Lisätuotteiden tai -palveluiden hinnat Nordic Green Energy ilmoittaa sekä Sovelluksessa että Nordic Green Energyn verkkosivustolla. Ilmoitetut hinnat kyseisille lisätuotteille ja -palveluille sisältävät arvonlisäveron. Nordic Green Energy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Käyttäjällä on oikeus päättää Sovelluksen lisätuotteiden tai -palveluiden tilaus tai käyttäminen niin halutessaan koska tahansa. Sovelluksen poistaminen laitteelta tai laitteilta ei automaattisesti päätä Sovelluksen lisätuotteiden tai -palveluiden tilausta. Sovelluksen lisätuotteiden tai -palveluiden irtisanominen tulee tehdä ilmoittamalla asiasta erikseen Nordic Green Energy asiakaspalveluun. Lisätuotteiden ja -palveluiden irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi, joka alkaa lisätuotteiden ja -palveluiden irtisanomishetkeä seuraavan laskutuskuukauden alusta. Mikäli Käyttäjä päättää lisätuotteiden ja -palveluiden käyttämisen, Nordic Green Energyllä on oikeus veloittaa irtisanomisajan lisätuotteiden tai -palveluiden hinnaston mukainen hinta Käyttäjältä ja Käyttäjällä on oikeus käyttää lisätuotteita ja -palveluita kyseisen ajan normaalisti.

5. Sovelluksen käyttäminen ja Käyttäjän vastuu

Käyttäjä on vastuussa Sovelluksen kautta tehdyistä asiakassuhteen muutoksista, kuten esim. lisätuotteiden ja -palveluiden tilaamisesta taikka Käyttäjän yhteystietojen päivityksistä.

Jos Käyttäjä yhdistää laitteensa (sähköauto, paneelilämmitin yms.) Sovellukseen ohjaustoimintojen käyttämiseksi, antaa Käyttäjä samalla Nordic Green Energylle luvan ohjata laitetta ja kerätä anturitietoja ohjauksen optimoimiseksi.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan Käyttäjän omaan, ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Sovellusta sen Ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Nordic Green Energylle aiheuttamansa välittömän vahingon, mikäli Käyttäjä käyttää Sovellusta sen Ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

6. Nordic Green Energyn vastuunrajoitukset

Sovellus sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. Nordic Green Energy ei vastaa Sovelluksessa välitettävien tietojen ja sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista. Nordic Green Energy pyrkii pitämään Sovelluksen Käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöttä. Nordic Green Energy ei takaa, että Sovellus olisi aina käytettävissä häiriöittä ja virheettömästi.

Jos Käyttäjä on antanut Nordic Green Energylle luvan ohjata Sovellukseen yhdistettyjä laitteita, ohjaus toteutetaan Käyttäjän sähkönkulutukseen ja/tai sähkölaskun pienentämiseen tähtäävien kriteerien perusteella. Nordic Green Energy ei kuitenkaan ole vastuussa laitteen ohjaukseen liittyvistä välittömistä tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, kuten tilanteista, joissa edellä mainittu tavoite sähkönkulutuksen ja/tai sähkölaskun pienentämisestä ei täyty. Nordic Green Energy ei myöskään ole vastuussa laitteen asentamisen tai ohjausparametrien asettamisen yhteydessä Käyttäjän tekemistä virheistä.

Nordic Green Energy ei ole vastuussa muistakaan mahdollisista virheistä, jotka vaikuttavat Sovelluksen, tuotteen tai palvelun toimintaan täysin tai osittain, kuten järjestelmävirheistä, sovellusvirheistä, yhteysvirheistä ja vastaavista.

Nordic Green Energy ei vastaa Sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta. Jos Käyttäjä seuraa linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille tai muihin palveluihin, Käyttäjä poistuu sillloin Nordic Green Energyn Sovelluksesta ja Käyttäjää hyväsyy, että Käyttäjää koskevat kolmannen osapuolen verkkosivuston tai muun palvelun käyttöehdot. Käyttäjä käyttää kyseistä linkitettyä verkkosivustoa tai muuta palvelua omalla vastuullaan. Sovelluksen kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa kutakin tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho. Nordic Green Energy

Nordic Green Energy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sähkö-, kaapeli- tai tietoliikennekatkos, häiriö tietojenkäsittelyssä tai teleliikenteessä, tiedonsiirrossa tai muussa sähköisessä viestinnässä taikka muu vastaava.

Nordic Green Energy ei ole vastuussa mistään Sovelluksen tai sen käytön aiheuttamista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista mukaan lukien tietojen menettäminen.

7. Henkilötietojen käsittely

Sovelluksen käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy Sovelluksen palveluiden tarjoamisen sekä Nordic Green Energyltä ostamiensa tai tilaamiensa tuotteiden ja palveluiden toimittamisen kannalta välttämättömien henkilötietojen käsittelyn. Nordic Green Energy käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Nordic Green Energy Suomi – mobiilisovelluksen tietosuojaselosteessa ja sähköasiakkaiden tietosuojaselosteessa todetuin tavoin ja perustein voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

8. Tietoturva

Nordic Green Energy ei voi taata Sovelluksen, sen sisällön tai Sovelluksen kautta välitettävien tietojen tietoturvaa. Käyttäjä ja Nordic Green Energy vastaavat kumpikin omalta osaltaan siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisesti järjestetty.

Tietojen suojaaminen edellyttää toimenpiteitä myös Käyttäjältä itseltään. Tarpeellisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi matkapuhelimen/tabletin näytön lukituksen asettaminen, langattoman verkon salasanasuojaus verkkoon kytkettyjen laitteiden suojelemiseksi sekä verkkoon kytkettyjen laitteiden valmistajien suosittamien päivitysten lataaminen.

Nordic Green Energy ei vastaa mistään tietoturvariskien (esim. virusten) Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista.

9. Sovelluksen kehittäminen

Nordic Green Energy voi tehdä muutoksia ja päivityksiä Sovelluksen sisältöön, tuotteisiin ja palveluihin sekä näihin käyttö- ja sopimusehtoihin. Nordic Green Energy voi myös poistaa tai lakkauttaa Sovelluksen osioita. Kun Sovellukseen lisätään uutta sisältöä tai uusia tuotteita ja palveluita, Nordic Green Energy voi päivittää näitä käyttö- ja sopimusehtoja ilmoittamatta siitä suoraan käyttäjälle. Sovelluksen uuden sisällön, uusien tuotteiden ja/tai palveluiden käyttäminen edellyttää päivitettyjen käyttö- ja sopimusehtojen hyväksymistä.

Lainsäädännön tai turvallisuusvaatimusten noudattamiseen perustuvat Sovelluksen päivitykset voidaan tehdä ilmoittamatta niistä Käyttäjälle. Sovelluksen käyttöön kulloinkin sovellettavat käyttö- ja sopimusehdot ovat saatavilla Sovelluksessa ja Nordic Green Energyn verkkosivustolla.

10. Immateriaalioikeudet

Nordic Green Energy on kaikkien Sovellukseen liittyvien ja Sovelluksen kautta julkaistavan materiaalin sekä Sovelluksen sisältämän materiaalin immateriaalioikeuksien omistaja ja oikeudenhaltija, ellei toisin mainita. Sovellusta, sen sisältöä ja ulkoasua suojaavat tekijänoikeuslaki ja kaikki muu soveltuva lainsäädäntö. Nordic Green Energy pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti luovuteta näissä käyttö- ja sopimusehdoissa.

11. Riitojen ratkaiseminen

Sovelluksen käyttämiseen ja näihin käyttö- ja sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Jos sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi nostaa kanteen ja olla vastaajana oman asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

 

Switch Nordic Green AB Filial Finland, Myllykatu 15, 65100 Vaasa

Asiakaspalvelu: puh. 06-357 7750, asiakaspalvelu@nordicgreen.fi.