Miten sähkön hintaa voidaan ennustaa?

14.05.2024 | Blogi

Sähkön hinta riippuu tarjonnasta ja kysynnästä, mutta hinnan ennustamisessa on otettava huomioon satoja muuttuvia tekijöitä.

Minä viikonpäivänä sähköauto kannattaa ensi viikolla ladata? Entä minä päivinä sähkökiuas kannattaa lämmittää?

Toimme viikon päähän ulottuvan pörssisähkön hintaennusteen Nordic Green Energyn mobiiliapplikaatioon helmikuussa 2024. Hintaennuste auttaa asiakkaitamme paitsi suunnittelemaan entistä paremmin sähkönkäyttöä myös mahdollisuuksien mukaan pienentämään sähkölaskua.

Loppuviikot edullisimpia

Sähkön hinnan trendeistä saa osviittaa tarkastelemalla viime vuosien hintadataa. Esimerkiksi viime vuonna pörssisähkö on ollut viikonloppuisin järjestäen useita senttejä halvempaa alkuviikon hintoihin verrattuna, ja sama trendi on toistunut myös muina vuosina

Jos siis vanhat merkit pitävät paikkansa, sähköauton lataus ja saunan lämmitys kannattaa tänäkin vuonna ajoittaa viikonloppuihin.

Parhaan hintahyödyn ennusteesta voi saada, kun sen yhdistää esimerkiksi sovelluksestamme löytyvään sähköauton älylataustoimintoon: NGE:n sähköauton älylataus hakee pörssisähkön hintatiedot Nordpoolista, eli Pohjoismaiden ja Baltian yhteisestä sähkömarkkinasta, ja ajoittaa auton latauksen automaattisesti pörssisähkön halvimmille tunneille.

Myös älykkäät lämmitys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät voivat säätää ja ajoittaa toimintaansa sen mukaan, milloin sähkö on edullisinta.

Lämmitystä voidaan esimerkiksi tehostaa ennen hintapiikkiä ja vähentää hinnan ollessa huipussaan, mikä säästää kustannuksia.

Ennusteessa huomioidaan monia tekijöitä

Sähkönhinnan ennusteessa huomioidaan lukuisia tekijöitä, kuten sääennuste, sähköntuotannon tiedossa olevia huoltokatkoja ja esimerkiksi vesivoiman kapasiteettitietoja.

Sovelluksen ennusteen taustalla pyörii algoritmi, joka analysoi sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä, nykytilannetta, ja vertaa sitä historialliseen dataan. Vertailun avulla voidaan ymmärtämää markkinoiden käyttäytymistä, ja ennustaa tulevaisuuden todennäköisiä hintamuutoksia.

On hyvä muistaa, ettei ennuste ole täysin vedenpitävä. Itse vertaankin sähkön hinnan ennustamista sään ennustamiseen: mitä pidemmälle tulevaisuuteen ennuste ulottuu, sitä epätarkemmaksi se muuttuu.

Jopa Lähi-idän politiikka vaikuttaa

Pörssisähkön hintaennuste perustuu muun muassa seuraaviin tietoihin:

  • Säätiedot: Sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi sähkön tuotantoon ja kulutukseen. Esimerkiksi tuulivoimaloiden tuotanto riippuu tuulen nopeudesta, ja aurinkoenergian tuotanto riippuu auringonpaisteesta. Lämpötila vaikuttaa myös sähkön kysyntään, ja sitä kautta hintaan: pakkasella lämmitys ja lämpimällä kelillä jäähdytys lisäävät sähkön kysyntää.
  • Energiatuotannon kapasiteetti ja tila: Tieto eri energiantuotantomuotojen (kuten ydinvoima, uusiutuvat energialähteet ja fossiiliset polttoaineet) käytettävissä olevasta kapasiteetista ja mahdollisista huoltokatkoista on olennaista hinnan ennustamisessa.
  • Poliittiset ja taloudelliset olosuhteet: Politiikka ja taloudelliset muutokset, kuten verotus, tukipolitiikat uusiutuvalle energialle sekä kansainväliset sopimukset voivat vaikuttaa energiamarkkinoihin ja siten sähkön hintoihin. Jopa Lähi-idän poliittinen tilanne vaikuttaa öljyn ja kaasun hintoihin, joilla on välillinen vaikutus myös sähkön hintaan.
  • Futuurimarkkinat: Sähkön futuurihinnat antavat vihjeitä odotuksista tuleville hinnoille. Sähkön tukkumarkkinat ja futuurit ovat keinoja, joilla markkinatoimijat suojaavat hintariskiä, ja näiden hintojen analysointi auttaa ennustamaan tulevia hintaliikkeitä.

Uudet ominaisuudet helpottavat sähkönkäytön suunnittelua

Tuomme tulevaisuudessa sovellukseen myös uusia ominaisuuksia, joilla sähkönkäytön suunnittelu onnistuu vielä entistä helpommin – ja jopa hauskemmin! Asiakkaamme voivat esimerkiksi tulevaisuudessa tarkastella erilaisia selkeitä yhteenvetoja omasta sähkönkäytöstään. Yhteenvedoista saa nopeasti käsityksen esimerkiksi siitä, minä päivinä sähköä kuluu eniten.

 

Kirjoittanut: Oscar Sigfrids

Kirjoittanut: Oscar Sigfrids

Tuotepäällikkö

Oscar Sigfrids vastaa Nordic Green Energyn tuotetarjonnasta Suomessa ja Ruotsissa. Hänellä on usean vuoden kokemus energiamarkkinoista niin sähköyhtiöiden kuin järjestelmätoimittajien parista.