Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät Nordic Green Energyn ajankohtaiset verkkojulkaisut.

Sähkömarkkinakatsaus joulukuu 2020

Sähkömarkkinakatsaus joulukuu 2020 Joulukuun systeemispot-hinta toteutui keskiarvolta 20,09 €/MWh, mikä on alhaisin systeemihinta kuukaudelle viimeiseen 15 vuoteen. Suurin vaikuttava tekijä alhaiseen systeemihintaan oli normaalia korkeammat sademäärät ja alhaisemmat...

Sähkömarkkinakatsaus lokakuu 2020

Sähkömarkkinakatsaus lokakuu 2020 Yhteispohjoismainen spot-hinta laski  7  % verrattuna syyskuuhun johtuen lauhemmasta ja kosteammasta säästä. Sademäärät Pohjoismaissa olivat hieman korkeammat ajankohdan normaaliin verrattuna. Pohjoismainen vesitilanne on nyt jo...

Sähkömarkkinakatsaus marraskuu 2020

Sähkömarkkinakatsaus marraskuu 2020   Pohjoismainen systeemispot-hinta toteutui ajankohtaan nähden ennätyksellisen matalana. Tämä johtui lauhasta säästä, keskimäärin 3,4℃ ajankohtaa korkeammasta lämpötilasta kaikissa Pohjoismaissa sekä suuresta...

Sähkömarkkinakatsaus syyskuu 2020

Sähkömarkkinakatsaus syyskuu 2020   Yhteispohjoismainen spot-hinta nousi verrattuna elokuuhun, ollen kuitenkin 45 % alhaisemmalla tasolla kuin viimeisen 20 vuoden syyskuun keskiarvo.  Syyskuun suurimmat vaikuttajat sähkömarkkinoilla olivat kostea sää, ydinvoiman...

Sähkömarkkinakatsaus elokuu 2020

Sähkömarkkinakatsaus elokuu 2020   Pohjoismaisessa sähköpörssissä spot-hinnat nousivat kuukauden puolivälin jälkeen. Makasiinivirtaamien määrän laskemisesta johtuen vesivoimatuottajat ovat saaneet kontrollin tuotantomääriinsä ja -aikoihinsa, mikä näkyy sähkön...

Sähkömarkkinakatsaus heinäkuu 2020

Sähkömarkkinakatsaus heinäkuu 2020   Korkeat vesimakasiinien täyttöasteet Norjassa aiheuttivat matalia systeemihintoja, kun vesivoimatuottajat joutuivat tuottamaan sähköä hyvin lähellä omakustannehintaa tai sen alle. Vesitilanteesta, voimakkaasta tuulituotannosta...

Sähkömarkkinakatsaus kesäkuu 2020

Sähkömarkkinakatsaus kesäkuu 2020   Kesäkuun spot-hinta Suomessa oli korkeampi aikaisempiin kuukausiin nähden. Suomessa toteutunut kuukausikeskiarvo 28,26 €/MWh lähes samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa alkanut vuoristojen sulaminen nosti...

Sähkömarkkinakatsaus toukokuu 2020

Sähkömarkkinakatsaus toukokuu 2020   Toukokuussa sähkön spot-hinta Suomessa pysyi aiempiin kuukausiin nähden vakaana. Spot-markkinalla hintataso on edelleen erittäin edullinen ja Suomessa toteutunut kuukausikeskiarvo, 19,46 €/MWh, oli yli 50 % viime vuoden...

Sähkömarkkinakatsaus huhtikuu 2020

Sähkömarkkinakatsaus huhtikuu 2020   Viime kuukausien trendiä noudattaen spot-hinnat jatkoivat laskussa myös huhtikuussa. Huhtikuussa Suomessa toteutunut kuukausikeskiarvo, 19,82 €/MWh, oli yli 50 % viime vuoden huhtikuuta alhaisempi. Pörssisähköasiakkaat ovatkin...

Sähkömarkkinakatsaus maaliskuu 2020

Sähkömarkkinakatsaus maaliskuu 2020   Spot-hintojen lasku jatkui edelleen myös maaliskuussa. Suomessa maaliskuussa toteutunut keskispot-hinta, 20,38 €/MWh, oli noin 50 % viime vuoden maaliskuuta alhaisempi sekä alhaisin kuukauden keskihinta sitten heinäkuun 2012....