Sähkömarkkinakatsaus elokuu 2021

Sähkömarkkinakatsaus elokuu 2021 Elokuun Nordpoolin spot-hinnat toteutuivat elokuussa korkeimmalla tasollaan sitten vuoden 2006. Alhaiset sademäärät, kylmä säätila, alhaiset tuulituotantomäärät sekä ydinvoiman vuosihuollot nostivat spot-hinnat korkeiksi....

Sähkömarkkinakatsaus heinäkuu 2021

Sähkömarkkinakatsaus heinäkuu 2021 Nord Pool-sähköpörssin hinnat toteutuivat heinäkuun aikana historiallisen korkeina. Heinäkuun keskihinta oli korkein sitten yhteispohjoismaisen sähköpörssin perustamisen jälkeen vuonna 2000.  Hintojen nousun taustalla oli merkittävän...

Sähkömarkkinakatsaus kesäkuu 2021

Sähkömarkkinakatsaus kesäkuu 2021 Sähkön pörssihintojen kehitys oli Suomen aluehinnan osalta nouseva verrattuna kesäkuun toteutuneeseen spot-hintaan. Vaikka kokonaiskulutus laski kesän alhaisemmista kulutustarpeista johtuen, markkina nousi silti alhaisen...

Sähkömarkkinakatsaus huhtikuu 2021

Sähkömarkkinakatsaus huhtikuu 2021 Sähkön pörssihinta oli huhtikuussa noin 10 €/MWh kuukauden pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Kokonaiskulutus laski Pohjoismaissa johtuen lauhemmasta ja normaalia korkeammasta lämpötilasta, mutta päästöoikeuksien nousseet hinnat sekä...

Sähkömarkkinakatsaus maaliskuu 2021

Sähkömarkkinakatsaus maaliskuu 2021 Nord Poolin Suomen spot-hinta oli maaliskuussa lähes 33 % helmikuun toteutunutta kuukausikeskiarvoa alhaisempi. Hintojen laskun taustalla olivat nousseet lämpötilat, jotka kasvattivat nyt jo ylijäämäisiä yhteispohjoismaisia...

Sähkömarkkinakatsaus helmikuu 2021

Sähkömarkkinakatsaus helmikuu 2021 Helmikuun spot-hinta oli ajankohdan korkein kuukausikeskiarvoinen systeemispot-hinta kahdeksaan vuoteen. Tammikuussa alkanut kylmä jakso jatkui helmikuun puoliväliin asti, ja alhaisimmillaan päiväkohtainen lämpötila oli 9 ⁰C...